FANDOM


Leg


Nute Gunray var en Neimoidianer. Han var lederen for Handelsføderasjonen under Klonekrigen. Han sto bak Invasjonen av Naboo. Han ble drept av Anakin Skywalker 19 FSY.
Nutegunraypromo copy
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.