Vaderpedia
Advertisement

Luke Skywalker, Han Solo og Chewbacca får utmerkelser etter ødeleggelsen av den første dødsstjernen.

Opprørsalliansen var en sammenslutning som kjempet for å gjenopprette Republikken. Den ble grunnlagt av senatorene Mon Mothma, Bail Organa og Garm Bel Iblis, nokså tidlig etter Imperiets inntog. Imperiet var alliansen overlegen militært sett. Opprørerne hadde imidlertid også slagkraft. Blant annet hadde de svært gode og avanserte jagere, levert av Incom Corporation, som x-wingen. Store ressursskip var dog lenge mangelvare, men mon-calamariene bidrog med mange nye skip da de ble med i alliansen.

Historie

Den første store seieren for opprørerne kom i slaget ved Yavin. Gjennom å analysere tegninger over Dødsstjernen, greide man å finne en svakhet. Denne ble utnyttet av den kraftsensitive Luke Skywalker til å ødelegge den kolossale kampstasjonen, i et relativt lite jagerangrep.

Med dette trappet Imperiet betraktelig opp jaktet på opprørerne, som med dødsstjerneseieren fikk stadig nye medlemmer. Jakten førte til at man måtte slå seg ned på den øde isplaneten Hoth i tre år, for å skjule seg for Imperiets enorme krigsmaskin. Da skjulestedet ble funnet, opplevde alliansen et stort tilbakeslag, ettersom den tapte slaget på Hoth. Imidlertid oppdaget man angrepet tidlig, slik at man raskt kunne sette i gang en effektiv evakuering.

Den andre dødsstjernen.

Ett år senere sto det avgjørende slaget i borgerkrigen mellom Imperiet og opprørerne ved Endor. På tross av at det hele var en nøye planlagt felle fra Imperiets side, maktet alliansen å vinne slaget, samt ødelegge Den andre dødsstjernen. Dessuten døde både keiseren og hans høyre hånd Darth Vader under kampene. Disse dødsfallene paralyserte Imperiet, slik at Republikken relativt raskt kunne gjenreises.

Advertisement