FANDOM


Ragnos' disipler var en organisasjon med folk som jobbet for å få gjenopplivet Marka Ragnos. Dette gjorde de ved å bruke Ragnos' septer til å samle mørk kraftenergi. Denne kraftenergien ble også brukt til å gi tilhengerne deres Kraften, og dermed til å skape soldater som kunne bruke Kraften.

Noen av Desanns "reborner" var også med. Ragnos' disipler ble bekjempet på Korriban, rett etter at de nesten hadde lykkes i å gjenopplive Ragnos. Han hadde dog ikke klart å få tak i nok kraft til å få tilbake sin ekte kropp, så han hadde overtatt Tavions kropp i stedet. Tavion ble deretter drept av Jaden Korr.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.