Leg.png

En av månene til Naboo, Rori var dekket av for det meste sump. Det var to kolonier på Rori, Narmle som ble bygget ca 2000 år f.s.Y. og Restuss.

Rori hadde importert fauna fra Naboo, og de Gunganerne som mislikte Boss Rugor Nass's support til Dronningen av Naboo flyktet her. Et år etter ødeleggelsen av Dødstjernen, ble Restuss ødelagt en en voldsom kamp.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.