FANDOM


Tiltredelse umiddelbart: Sith-lord lærling, Dark Side Consulting Group.

En uventet jobb for en sith-lord lærling har oppstått hos Dark Side Consulting Group. Idealkandidaten for denne jobben må være glad i galaktiske reiser og ha en fullstendig forståelse for, og kunnskap om, Kraften, eller være villig til å tilegne seg denne kunnskapen.

Arbeidsoppgaver

Utforske konkurranserettet intelligens. Direkte blande seg inn i sith-mesterens planleggingsinitiativ. Planleggge og utføre reiser gjennom hele galakser. Bruke flerfoldige laservåpen og kraftige rom- og luft-farkoster. Drepe Dark Sides fiender, enten ved hjelp av våpen eller Kraften. Kvalifiserte søkere må ha gode kommunikasjonsevner (spesielt ved besvergelser og ganding), og skal videre være en person som liker action og som er villig til å ta risker. Bakgrunn i studier av Kraften, enten den Lyse eller den Mørke, samt beståtte eksamener eller tilsvarende kurser i jedi-teknikker fra Universitetet på Coruscant er ønskelig.

Søkere må være kyndige i holografiske projeksjonsteknikker, inneha en gyldig galaktisk pilotlisens (for alle typer skip) og må vise velvilje til å la hatet overta og kontrollere sinnet. Søkere må også legge frem en dokumentert liste med hendelser der det har vært benyttet frykt og/eller jediske sansetricks for å kontrollere andre. Søkere må også forstå, og kunne gjøre seg forstått, på flere galaktiske språk. Ideelle kandidater skal helst ikke ha noen barn eller andre levene slektninger som er sterke i utøvelsen av Kraften. (Den som ansettes vil få flere uker på seg for å etterkomme det siste kravet.)

Det er knyttet opp en del privilegier til jobben, bl.a. et generøst sluttvederlag, en firmastjernekrysser og en kleskonto for mørke klær. sith-lord lærlingen rapporterer direkte til, og jobber nært sammen med, sith-mesteren. Erfaring fra slike små, teambaserte organisasjoner er avgjørende for at mesterens planer skal lykkes. Videre er fortrolighet og hemmeligholdelse verdier som settes høyt hos den ideelle kandidaten

Søknader kommer til å bli akseptert frem til slutten av august. Send din søknad til jobs@darkside.com.

Kilde

Star Wars-guiden