FANDOM


Leg 30px-Era-imp.png
Skyggelandet

Skyggelandet på Kashyyyk

Skyggelandet også kjent som Skyggenes Skog var et navn på det mørke grunnivået på skogplaneten Kashyyyk. Det lå i et evig mørke siden sollyset ikke kunne trenge gjennom de høye trærne og den rike vegetasjonen.

Skyggelandet var et farlig sted hvor ville beist som katarnere og terentatekere holdt til. Det var sjelden wookieer besøkte det, via treheiser fra plattformene sine. De gangene de gjorde det var de bare for og gjennomføre seremonier som Hrrtayyk seremonien . Men det hendte at wookieer som Chewbacca dro ned dit for og vise seg selv verdige ved og sloss mot skogens naturlige hindringer. Det var også et sted hvor man kunne søke eksil. Skyggelandent kan ha blitt til på grunn av en defekt terraformasjonsmaskin. Jolee Bindo mente den mørke energien fra Stjernekartet og de defekte maskinene kunne ha påvirket evolusjonen til artene som bodde der, og forårsaket mutasjoner.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.