Sorte sol1.jpg

Sorte sol var galaksens mektigste kriminelle organisasjon i århundrer, og drev med alle tenkelige former for kriminalitet. Organisasjonens hovedkvarter lå på Coruscant. Den hadde for øvrig også et etterretningsnettverk like godt som Imperiets.

Historie

Leder for Sorte sol under Imperiets styre var prins Xizor, en falleener, hvis makt var enorm. Kun keiseren selv og Darth Vader skal ha vært mektigere og rikere enn ham. Ni vigoser ledet ulierke deler av organisasjonen under ham.

Xizor og Vader var bitre fiender. Årsaken var at Vader hadde beordret å myrde falleenerne på Xizors hjemplanet, etter en ulykke på et laboratorium for biologiske våpen der. For dette søkte Xizor hevn, og da han fikk vite at Vader prøvde å vende sin sønn Luke til den mørke siden, bestemte Xizor seg for å drepe Vaders sønn. Dette ville åpenbart være et stort tap for Vader, samtidig som det trolig ville gjøre ham mindre populær hos keiseren.

Vader oppdaget imidlertid Xizors planer, og for disse måtte han bøte med livet. Sorte sol mistet med dette en stor leder, og nådde aldri gammel storhet igjen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.