Leg.png

En B2 super battle droid.

Superkampdroidene er oppgraderte versjoner av kampdroidene, og ble brukt av separatistene i Klonekrigen. De ble første gang brukt i slaget på Geonosis, men ble utmanøvrert av Republikkens kloner. Dette på tross av at de hadde forbedret kampintelligens i forhold til kampdroidene og var mer uavhengige. De hadde også en større ramme, samt lasere på armene. De kunne imidlertid også bruke enkelte eksterne våpen. De ble for øvrig programmert i to ulike kjønn, og hadde taleevner.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.