FANDOM


Leg


250px-Talus-SWGMB

Talus er en dvergplanet i Corellia-systemet. Talus og tvillingplaneten Tralus går i bane om hverandre. I midten av denne banen ligger romstasjonen Centerpoint Stasjon, en romstasjon større enn den første Dødsstjernen. Talus var en av de fem beboelige planetene i Corellia-systemet.

Talus terreng er mye likt Corellias terreng, med høye fjell, sletter og skog. Talus to byer Dearic og Nashal er mye mindere i størrelse og praktfulhet enn Corellias Coronet, men de er de eneste stedene på Corellia med urban komfort.

Mennesker, Drall og Selonianere var de første som bosatte seg på Talus. Ellers skal Talus være hjem for mange gruvearbeidere. Disse gruvearbeiderne kom ofte i krig med hverandre. Ryktene sier også at de skal bo et uvisst antall Aqualish på Talus, men dette er enda ikke bekreftet.

Omtrent 500 år før Slaget ved Yavin ble Talus politistyrke Føderasjonen av Dobbeltverdene grunnlagt. Før deres tid var Talus styrt av monarker. Forkortet Fed-Dub (Federation of the Double Worlds), Fed-Dub sørget for ro og orden på Talus og Tralus.

Corellia, Drall og Selonia prøvde og overta føderasjonen, men mislytkes.Under Klonekrigene ble Talus en kampplass mellom den Galaktiske Republikken og CIS.

Imperiet etablerte en base på Talus under letingen etter opprørere. Eventyrere oppdaget en forlatt kamplass med vrak fra bl.a. en AT-AT og en TIE bomber, så krigen rammet Talus igjen.

Under den andre galaktiske sivilkrigen var Talus i kamp igjen. Når Corellia brøt løs fra den Galaktiske Alliansen som var under kontroll av Jacen Solo, nå sith-fyrste Darth Ceadeus, ble Talus blokkert. Det ble også forsøkt og ta kontroll over den dødelige superlaseren på Centerpoint, men heldigvis ble stasjonen satt til selvødleggelse.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.