Thyferra

Thyferra er en varm verden i Indre Rim. Thyferra er mest kjent som hovedprodusent av det legende stoffet bacta, som kan brukes til å lege komplekse sår hos de fleste arter. Thyerra er hjem for Vratix, en art som lærte å lage bacta fra alazhi og kavam. Denne oppdagelsen lokket snart til seg profitt-sultne mennesker og vratix delte sin oppdagelse med sine naboer. Mennesker tok snart kontroll over hele bactaproduksjonen, og vratix tok jobb hos planetens to menneskestyrte hovedprodusenter, Zaltin og Xucphra.

Både Zaltin og Xucphra forsynte Det galaktiske imperium med bacta, mens mindre organisasjoner smuglet livsnødvendige forsyninger med bacta til Opprørsalliansen. 2 år etter Slaget ved Yavin prøvde Imperiet å kutte Alliansens bactaforsyningslinje men ble slått tilbake. 5 år etter Slaget om Yavin ble Thyferra frigjort fra Imperiet av den Nye Republikken, men planeten forble nøytral. Planeten var da i trøbbel på grunn av motstand mellom mennesker og vratix og Zaltin og Xucphra. To år etter tok Ysanne Isard en tidligere toppoffiser under Imperiet kontroll over Thyferra og kuttet all bactaforsyning. Den Nye Republikken angrep og frigjorde planeten i den lille, men viktige Bactakrigen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.