Vaderpedia
Advertisement
Leg.png


Canon3.png
Legends2.png

En kvinnelig twi'lek.

Twi'leker er høye og tynne humanoide. De har to lange lekkuer på hver side av hodet, nærme ørene. Disse vokser med alderen, og blir lengere jo eldre Twi'leken blir. Om en av lekkuene kuttes av, vil Twi'leken aoutomatisk dø. Dette grunnes at inne i lekkuen sitter deler hjernen. Rasen har sin opprinnelse fra Ryloth.

Kvinnelige twi'leker benyttes som underholdning av de velstående og korrupte - og sees på som et tegn på rikdom - noe som har dømt flere generasjoner av kvinnelige twi'leker inn i fangenskap.

Advertisement