FANDOM


Leg 30px-Era-old.png


Xandank

En Xandank

Innfødt til Mustafar, Xandank er et av de få dyrene i Galaksen som har både indre og ytre skjelett. Det ytre skjelettet beskytter Xandanken fra den intense heten på Mustafar og streifeskudd fra blastervåpen. Xandank jakter i flokker. De er insektoide i utseende, bred overkropp med en smal bakdel som ender opp i en hale. Xandank er også sosiale dyr. En Xandank, Cobak ble en lojal følgesvenn til en Jediridder i KloneKrigen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.