FANDOM


Leg


Yavin Prime

Gassgiganten Yavin Prime

Yavin Prime er hovedplaneten i Yavinsystemet. Yavin Prime er en klar, oransje gassgigant. Yavin Prime har 26 måner, men bare Yavin 4, Yavin 8 og Yavin 13 kan opprettholde liv. Yavin 4 er mest berømt for dens rolle i de gamle sithkrigene, som base for Opprørsalliansen og senere som et jeditreningskompleks. Yavin Prime herjes av intense stormer som kan knuse ubeskyttede skip. Når Opprørsalliansen ble angrepet av Dødsstjernen brukte de Yavin Prime som et gigantisk skjold. Dødsstjernens superlaser hadde ingen effekt på en gassgigant, og måtte flyte rund planeten. Dette ga Alliansen tid til å gjøre motstand.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.