Empirepedia
Advertisement

Mapa Galaktyki

Galaktyka, to jedna z galaktyk w kosmosie, nosząca oznaczenie klasyfikacyjne jako nazwę własną. Zgodnie z klasyfikacją galaktyk, "Galaktyka" należy do typu SB, czyli galaktyki spiralnej z poprzeczką. Według niektórych źródeł "Galaktyka" ma 120000 lat świetlnych średnicy, lub 36832,4 Parseków (Parsek to 3,258 roku świetlnego). Zawiera 400 miliardów gwiazd tworzących 180 miliardów układów gwiezdnych (część układów jest tworzona dwoma lub trzema gwiazdami). Około 3,2 miliardów układów gwiezdnych posiada planety lub księżyce zdatne do zamieszkania (około 1 miliarda spośród nich jest faktycznie zamieszkana). W obszarze Republiki Galaktycznej/Imperium Galaktycznego (i państw pochodnych) znajdowało się 69 milionów układów planetarnych, które miały wystarczająco dużo mieszkańców żeby móc posiadać reprezentację polityczną w senacie, natomiast jedynie 1,75 milionów spośród nich posiadało pełną reprezentację. W "Galaktyce" wykształciło się około 5 milionów gatunków inteligentnych. "Galaktyka" posiada także kilka galaktyk satelitarnych - Labirynt Rishi (Rishi Maze), Companion Grek, Companion Esk, Companion Forn, Firefist, Companion Cresh i Companion Dorn.

Powstanie "Galaktyki" i życia inteligentnego:

Mniej więcej przed 13,000,000,000 lat uformowała się "Galaktyka", w której miliardy lat później (około 5,000,000,000 lat temu - Goroth Prime) pojawiło się życie i w końcu osobnicy potrafiący posługiwać się Mocą. Początki cywilizacji galaktycznych, czyli takich, które oderwały się z rodzimego układu gwiezdnego, sięgają jednak jedynie okresu kiedyś przed 100,000 BBY (Columi, Celestianie, Gree, Kwa, Sharowie).

''To jest nasza galaktyka. Jej świetlisty dysk ma około sto tysięcy lat świetlnych i zawiera prawie czterysta miliardów gwiazd. Tylko około jedna czwarta z nich została zbadana dokładnie.

— Crix Q5 Baobab, wykład na Akademii Baobab Marynarki Handlowej


Gwiazdy w "Galaktyce"

Rozróżnia się 4 sekwencje gwiazd (stopnie ewolucji gwiazd). Pierwsza sekwencja określa się "okresem narodzin gwiazdy" (Pre-main sequence star) i obejmuje 2 stadia: protogwiazdy (Protostar, np. Doornik-1142) oraz brunatne karły (Brown dwarf, np. Black Bantha). Druga sekwencja określa się "okresem dojrzałym gwiazdy" (Main sequence star) i obejmuje 7 podstawowych stadiów "życia" gwiazd (oprócz których istnieją także różne niestandardowe typy gwiazd): czerwone karły (red dwarf, np. Barab), gwiazdy pomarańczowe (orange, np. Yavin), gwiazdy żółte (yellow, np. Corell), gwiazdy żółto-białe (yellow-white, np. Ropagi), gwiazdy białe (white, np. Colu), gwiazdy niebiesko-białe (blue-white, np. Kessa), gwiazdy niebieskie (blue, np. Garnib). Trzecia sekwencja określa się "starością gwiazd" (Post-main sequence star) i obejmuje 4 stadia: czerwone olbrzymy (red giant, np. Sokor), błękitne olbrzymy (blue giant, np. Ku'Bakai), czerwone nadolbrzymy (red supergiant, np. Primus Goluud) i błękitne nadolbrzymy (blue supergiant). Czwartą i ostatnią sekwencję określa się "gwiazdami zwartymi" (Compact star). Sekwencja ta obejmuje 4 stadia: białe karły (white dwarf, np. Ardos), czarne karły (black dwarf, np. The star of the Ring), gwiazdy neutronowe (neutron star, np. Din pulsar), czarne dziury (black hole, np. the Maw).

 • Gwiazdy typu O (niebieskie gwiazdy) jest ich około 0,00001 % ogółu gwiazd, co daje liczbę około 40,000 takich gwiazd. Gwiazdy tego typu są stare mniej niż milion lat. Przykładem takiej gwiazdy jest np. Garnib. W około 10 % układach planetarnych tworzonych przez nie występują planety nadające się do zamieszkania, co daje liczbę około 4,000 takich układów.
 • Gwiazdy typu B (niebiesko-białe gwiazdy) jest ich około 0,2 % ogółu gwiazd, co daje liczbę około 800,000,000 takich gwiazd. Gwiazdy tego typu są stare około 10 milionów lat. Przykładem takiej gwiazdy jest np. Kessa. W około 10 % układach gwiezdnych tworzonych przez nie występują planety nadające się do zamieszkania, co daje liczbę około 80,000,000 takich układów.
 • Gwiazdy typu A (białe gwiazdy) jest ich około 0,7 % ogółu gwiazd, co daje liczbę około 2,800,000,000 takich gwiazd. Gwiazdy tego typu są stare około 400 milionów - 2 miliardy lat. Przykładem takiej gwiazdy jest np. Colu. W około 10 % układach gwiezdnych tworzonych przez nie występują planety nadające się do zamieszkania, co daje liczbę około 280,000,000 takich układów.
 • Gwiazdy typu F (żółto-białe gwiazdy) jest ich około 2 % ogółu gwiazd. Gwiazdy tego typu są stare około 4 miliardy lat, co daje liczbę około 8,000,000,000 takich gwiazd. Przykładem takiej gwiazdy jest np. Ropagu. W około 10 % układach gwiezdnych tworzonych przez nie występują planety nadające się do zamieszkania, co daje liczbę około 800,000,000 takich układów.
 • Gwiazdy typu G (żółte gwiazdy) jest ich około 4 % ogółu gwiazd, co daje liczbę około 16,000,000,000 takich gwiazd. Gwiazdy tego typu są stare około 10 miliard lat. Przykładem takiej gwiazdy jest np. Corell. W około 50 % układach gwiezdnych tworzonych przez nie występują planety nadające się do zamieszkania, co daje liczbę około 8,000,000,000 takich układów.
 • Gwiazdy typu K (pomarańczowe gwiazdy) jest ich około 15 % ogółu gwiazd. Gwiazdy tego typu są stare około 60 miliard lat, co daje liczbę około 60,000,000,000 takich gwiazd. Przykładem takiej gwiazdy jest np. Yavin. W około 25 % układach gwiezdnych tworzonych przez nie występują planety nadające się do zamieszkania, co daje liczbę około 15,000,000,000 takich układów.
 • Gwiazdy typu M (czerwone karły) jest ich około 70 % ogółu gwiazd, co daje liczbę około 280,000,000,000 takich gwiazd. Gwiazdy tego typu są stare około 100 trylionów lat. Przykładem takiej gwiazdy jest np. Barab. W około 1 % układach gwiezdnych tworzonych przez nie występują planety nadające się do zamieszkania, co daje liczbę około 2,800,000,000 takich układów.
 • Pozostałe typy gwiazd (różne kolory gwiazd - pierwsza, trzecia i czwarta sekwencja gwiazd) jest ich około 10 % ogółu gwiazd (czerwone olbrzymy, błękitne olbrzymy, czerwone nadolbrzymy, błękitne nadolbrzymy - około 1 %; białe karły - 7 %; neutronowe gwiazdy - 0,1 %; reszta - bardzo mała ilość), co daje liczbę około 40,000,000,000 takich gwiazd. W około 5 % układach gwiezdnych tworzonych przez nie występują planety nadające się do zamieszkania, co daje liczbę około 2,000,000,000 takich układów.

Regiony, Nadsektory i Sektory

Galaktyka została podzielona na kilka regionów. Lista poniżej jest ułożona rosnąco według ich dystansu od jądra galaktyki. Regiony zostały podzielone na nadsektory i sektory, te składają się z układów gwiezdnych zawierających planety.

Regiony

"Galaktyka" podzielona została przez cywilizację starej Republiki na kilka regionów. Podział jest związany z ekspansją Starej Republiki z obszaru Światów jądra.

 • Głębokie jądro - Samo serce galaktyki skrywało niezwykłe światy. Z powodu dużego zgrupowania gęsto występujących gwiazd grawitacja była tu niezwykle silna, często wypaczając bieg czasu oraz zmieniając bieg tras nadprzestrzennych, w wyniku czego podróż hiperprzestrzenna była niezwykle trudna i niebezpieczna. Region ten był niedostępny aż do czasu, gdy Imperator Palpatine odkrył kilka bezpiecznych szlaków hiperprestrzennych wiodących przez ten region. Strefa ta pozostała imperialnym przyczółkiem prawie przez 20 lat po bitwie o Endor.


 • Światy jądra - Ten, znany od starożytności region, leżał na obrzeżach głębokiego jądra. Rozwinęły się tu najlepiej znane i zaludnione światy galaktyki. Z tego regionu wywodzi się ludzka populacja, która w bardzo krótkim tempie dotarła do większej części galaktyki. Stara Republika jak i wiele spośród pozostałych państw o zasięgu galaktycznym wywodzą się również ze światów jądra.


 • Obszar kolonii - Pas kolonii był pierwszą strefą skolonizowaną przez cywilizację światów jądra, więc światy w tym regionie są również dobrze rozwinięte i często liczą sobie miliardy mieszkańców na jednej planecie.


 • Wewnętrzne rubieże - Oryginalnie region ten zwany był po prostu "rubieżą", ponieważ przez stulecia uważano go za najdalszy kraniec galaktyki. Imperium bezlitośnie kontrolowało ten region w wyniku czego ludność uciekała w region środkowych rubieży. Po bitwie o Endor Imperium mimo swojej niepopularności utrzymało ten region dłużej niż się spodziewano, wynikiem czego wiele światów oburzyło się na postawę Nowej Republiki zwlekającej z ekspansją do tego obszaru Galaktyki.


 • Obszar ekspansji - Region ekspansji był swoistym eksperymentem, gdzie kontrolę nad światami utrzymywały potężne korporacje wykorzystujące wszelkie dostępne złoża na planetach. Wynikiem tego powstał silny ruch oporu na wielu planetach który ostatecznie stworzył niepodległe rządy ograniczające wydobycie surowców. Mimo tego większość złóż na planetach została wyczerpana przed erą Imperium.


 • Środkowe rubieże - Z powodu mniejszej zasobności w surowce i co za tym idzie, mniejszej populacji, ludność światów środkowych rubieży ciężko pracowała na każdy kawałek chleba. Kilka planet rozwinęło się do imponującego poziomu, podczas gdy niektóre były schronieniem dla zorganizowanych grup przestępczych.


 • Zewnętrzne rubieże - Odległe rubieże były ostatnim powszechnie zaludnionym regionem przed Dzikimi przestworzami i Nieznanymi regionami. To tutaj znajdowało się wiele prymitywnych planet i cywilizacji, oraz potężne syndykaty mafijne i największe w galaktyce zgrupowania piratów. Podczas Galaktycznej Wojny Domowej wiele światów tego regionu mocno popierało Rebeliantów. Tutaj również znajdowały się największe bazy Rebelii, jak baza Echo na Hoth, czy na Yavin 4.


 • Dzikie przestworza - Dzikie przestworza, to obszary słabo kontrolowane przez Republikę Galaktyczną i państwa pochodne. Dzikie przestworza znajdują się głównie na obrzeżach Galaktyki (w końcówkach ramion Galaktyki) oraz w rejonie granicznym z Nieznanymi regionami.


 • Nieznane regiony - Termin "nieznane regiony" odnosi się do dużego, niezbadanego przez starą Republikę obszaru znajdującego się mniej więcej poza linią ciągnącą się przez całą Galaktykę od planety Bakura do Szczątek Imperium. W regionie tym znajduje się między innymi obszar zdominowany przez Chissów. Nieznane regiony są olbrzymim obszarem. Z nie do końca znanych przyczyn nie istnieją żadne stałe szlaki nadprzestrzenne łączące Nieznane regiony z pozostałymi regionami Galaktyki.


Nadsektory

Nadsektory (oversector, priority sector), to największe jednostki administracyjne, jakie kiedykolwiek utworzono w Galaktyce. Imperium Galaktyczne wprowadziło ten podział w czasach kiedy podporządkowywało sobie dawne tereny Starej Republiki, usuwając wszelką autonomię. Tworzone nadsektory częściowo wzorowały się na sektorach Wielkiej armii Republiki, które określały zasięg działalności poszczególnych armii klonów. Na czele imperialnego nadsektoru stał Wielki moff. Nadsektor składał się z sektorów.

 • nadsektor Coruscant (Coruscant Oversector, Imperial Center Oversector), wcześniej Azure Hammer (sektor 1)
 • nadsektor Corellia (Corellian Oversector), wcześniej Green Mantle (sektor 2)
 • nadsektor Sector 3 (Sector 3), wcześniej Steel Blade (sektor 3)
 • nadsektor Sector 4 (Sector 4), wcześniej White Cutrass (sektor 4)
 • nadsektor Sector 5 (Sector 5), wcześniej Shadow Hand (sektor 5)
 • nadsektor Sector 6 (Sector 6), wcześniej Black Sword (sektor 6)
 • nadsektor Immalia (Immalia Oversector), wcześniej Golden Nyss (sektor 7)
 • nadsektor Bright Jewel (Bright Jewel Oversector), wcześniej Bright Jewel (sektor 8)
 • nadsektor Relgim (Relgim Oversector), wcześniej Brazen Petard (sektor 9)
 • nadsektor Quelii (Quelii Oversector), wcześniej Crimson Dagger (sektor 10)
 • nadsektor Gordian Reach (Gordian Reach Oversector), wcześniej Blazing Claw (sektor 11)
 • nadsektor Maldrood (Maldrood Oversector), wcześniej Cerulean Spear (sektor 12)
 • nadsektor Trans-Nebular (Trans-Nebular Oversector), wcześniej Iron Lance (sektor 13)
 • nadsektor Tolonda (Tolonda Oversector), wcześniej Red Tails (sektor 14)
 • nadsektor Sarin (Sarin Oversector), wcześniej Hook Nebula (sektor 15)
 • nadsektor Pallis (Pallis Oversector), wcześniej Ivory Fang (sektor 16)
 • nadsektor Dustig (Dustig Oversector), wcześniej Chrome Shield (sektor 17)
 • nadsektor Greater Seswenna (Greater Seswenna), wcześniej Night Hammer (sektor 18)
 • nadsektor Javin (Javin Oversector), wcześniej Dark Saber (sektor 19)
 • nadsektor Tapani (Tapani Oversector), wcześniej Emerald Banner (sektor 20)
 • pozostałe nadsektory:
  • Oversector Outer
  • Sector 151


Sektory

Poszczególne Regiony i Nadsektory były podzielone na sektory, które składały się z układów gwiezdnych.

Mapa galaktyki z archiwów Jedi

Astrograficzne części ''Galaktyki'':

Galaktyki spiralne są uformowane w ramiona wychodzące z jądra galaktyki. W ramionach i jądrze koncentruje się większość gwiazd, chociaż nie wszystkie. "Galaktyka" posiada pięć ramion.

Trasy nadprzestrzenne

Przez wieki podróży nadprzestrzennych powstało wiele stałych, bezpiecznych tras wiodących przez rozwinięte ekonomicznie światy. Aż do wojen Klonów najnowsze mapy galaktyki były publicznie dostępne, lecz wraz z rozwojem Federacji Handlowej mapy tras nadprzestrzennych zaczęły być pilnie strzeżoną tajemnicą handlową. To dzięki nim Federacja mogła czerpać wysokie zyski korzystając z monopolu na wielu planetach. W tym okresie tylko Jedi i Biuro Kanclerza posiadało bardziej aktualne mapy.

 • Najważniejsze trasy hiperprzestrzenne:
  • Hydrańska Droga
  • Perlemiański Szlak Handlowy
  • Trasa na Korelię
  • Rimmiański Szlak Handlowy
  • Koreliański Szlak Handlowy

Ekonomia

"Galaktyka" charakteryzowała się niezwykle bogato rozwiniętą ekonomią. Przez wieki wykształciło się wiele potężnych konglomeratów i firm produkujących zarówno artykuły codziennego użytku jak i uzbrojenie dla największych armii. Największy kryzys ekonomiczny przeżyła galaktyka podczas inwazji Yuuzhan Vongów, kiedy to zniszczeniu uległy największe stocznie (między innymi te na Fondorze). Również wiele firm zależnych od zajętych przez Yuuzhan planet, upadło zmieniając oblicze handlu w skali galaktycznej. Jednak jak każdy kryzys i ten doprowadził do rozwoju wielu nowych firm, które wykorzystywały uciekinierów z zajętych planet jako tanią siłę roboczą. Najpowszechniejszą walutą w galaktyce były Kredyty ustanowiony za czasów Starej Republiki, lecz wiele planet (głównie te pod kontrolą Huttów oraz najbardziej oddalone od jądra) utrzymało swoją walutę.

Gatunki

Główny Artykuł: Gatunki


Języki

Główny Artykuł: Języki


Najpowszechniejszym językiem "Galaktyki" był Basic. Wywodził się on z rodzimego, starożytnego języka ludzi, którzy zdominowali "Galaktykę" i rozszerzyli go na wszystkie sektory. Drugim najpopularniejszym językiem był Huttański, rozpowszechniony przez kryminalną i biznesową działalność Huttów, wiele ras prowadzących interesy z Huttami przejęło ich język (np. Rodianie).

Źródła

Linki zewnętrzne

Advertisement