FANDOM


Ludzie1
Ludzie (humans) zwani pierwotnie Zhellowie
Klasyfikacja biologiczna
Klasyfikacja

rasa inteligentna

Grupa biologiczna

ssaki

Podgatunek

Simianie

Rasy
Charakterystyka fizyczna
Średnia wysokość

1,8 m

Kolor skóry
 • blady różowy
 • kremowy
 • blady pomarańczowy
 • brunatny
 • czarny
Kolor włosów
 • brunatne
 • czarne
 • blond
 • białe
 • rude
Kolor oczu
 • brunatne
 • piwne
 • niebieskie
 • zielone
Średnia długość życia

100+

Cechy socjo-kulturowe
Planeta pochodzenia

Coruscant (pierwotnie zwany Notron)

Języki

Wspólny (Basic)

Znani przedstawiciele

Ludzie (Humans), to rasa inteligentna należąca do ssaków. Rasa ta wywodzi się z Coruscant, o który w bardzo odległej przeszłości prowadziła długowieczne wojny z także wywodzącą się z Coruscant rasą Taungów. To jedna z najczęściej spotykanych ras w galaktyce. Pierwotnie Ludzie nazywali siebie Zhellami (Zhell).

Konflikt z Taungami

Na planecie Coruscant, zwanej dawniej Notron, wyewoluowały dwa gatunki inteligentne - Taungowie i Ludzie, zwani wtedy Zhellami. Konflikt między Taungami i Ludźmi wydawał się nieunikniony. Plemiona Zhellów zawarły sojusz, nazywając się odtąd Batalionami Zhellów. Wojna między Batalionami Zhellów i Taungami wybuchła tak dawno, że trudno dokładnie określić kiedy miało to miejsce. Orientacyjnie na podstawie prac archeologów ustalono, że miało to miejsce w przybliżeniu kiedyś około 200,000 BBY. Wydarzenia jakie wtedy miały miejsce są znane z poematu napisanego przez Taungów, odnalezionego na planecie Roon. Poemat nazywa się Dha Werda Verda i jego treść została wyryta na kamieniach, poza tym przetrwała wśród Mandalorian, którzy wywodzą się od Taungów. Wśród Ludzi z Coruscant wydarzenia te przetrwały w postaci legend. Ze względu na to, że konflikt ten trwał od około 200,000 BBY do około 95,000 BBY, można twierdzić, że była to seria bardzo wielu konfliktów. Według legend kiedyś podczas jednej z dużych bitew niedaleko głównego miasta Zhellów (Ludzi) eksplodował potężny wulkan. Wybuch uśmiercił większą część Zhellów i niemal doprowadził do ich wyginięcia. Chmura pyłu przesłoniła całe niebo Coruscant i opadła dopiero po dwóch latach. Od tamtego czasu Taungowie nazywali siebie "wojownikami cienia", uważając tragedię jaka spotkała Zhellów za znak bogów mający im sygnalizować ich poparcie. Jednak Zhellowie podnieśli się z popiołów i kontynuowali wojny z Taungami. Ostatecznie Taungowie zaczęli przegrywać i Zhellowie zdobywali coraz większe części planety. Kiedyś około 100,000 BBY planetę odwiedzili Columi. Ludzie i Taungowie stali wtedy na bardzo niskim szczeblu cywilizacyjnym. Wojny między Taungami i Zhellami zakończyły się wkrótce potem - Taungowie opuścili Coruscant i wyruszyli w poszukiwaniu nowego domu. Ze względu na brak nowoczesnej technologii wśród ówczesnych Taungów i Zhellów jest niemożliwe, żeby Taungowie dokonali tego o własnych siłach. Można jedynie przypuszczać, że Taungom pomogły któreś z zaawansowanych cywilizacji (Columi, Gree, Kwa albo Niebiańscy). W każdym razie kiedy około 90,000 BBY Coruscant odwiedzili Gree i pomogli Ludziom w rozwoju cywilizacyjnym, to Taungów już nie było na planecie.

Rozwój technologiczny i kolonizacja

Około 100,000 BBY Coruscant odwiedzili Columi. Kontakt z nimi i innymi zaawansowanymi technicznie rasami spowodował szybki rozwój cywilizacyjny zarówno Ludzi i Taungów, którzy jednak wkrótce potem opuścili planetę (kiedyś między 100,000 BBY - 90,000 BBY). Po odejściu Taungów, Ludzie rozpoczęli gwałtowną urbanizację planety (Coruscant City). Zaawansowani technicznie Gree, którzy odwiedzili Coruscant około 90,000 BBY nauczyli Ludzi wielu nowym technologiom. Ludzie wtedy dosyć szybko weszli w epokę atomową, informacyjną i w końcu kosmiczną, ograniczoną jednak tylko do ich układu gwiezdnego. Jeszcze przed 36,453 BBY na Coruscant używano już zaawansowany napęd podświetlny i eksploatowano coruscański układ gwiezdny.

Ludzie znaleźli się wśród istot, które utworzyły wspólnotę Je'daii na Tythonie, na który zabrał ich Tho Yor w roku 36453 BBY. Jednak Je'daii żyli na Tythonie w izolacji aż do czasów powstania Republiki Galaktycznej i z Ludźmi na Coruscant nie mieli żadnego kontaktu.

Około roku 30,000 BBY (kiedyś między 36,000 BBY i 30,000 BBY) Coruscant został częścią Bezkresnego Imperium. Mimo brutalnych rządów Rakatan Ludzie wyciągnęli z tego zdarzenia pewne korzyści. Przejęli od Rakatan niektóre bardzo zaawansowane technologie. Między innymi nauczyli się jak na bardzo długi okres wprowadzić w stan hibernacji istoty żywe. Dokonywano tego dzięki karbonitu, który produkowano z Karbonu. Rudy karbonu występowały w Galaktyce dosyć rzadko i znajdowały się tylko na niektórych planetach. Ludzie uzyskali dostęp do karbonu dzięki skolonizowaniu niedalekiego układu Koros (Empress Teta system) przy pomocy tzw. kolonizacyjnych statków generacyjnych (Generation ship). Kolonizowanie przy pomocy takich statków było jednak bardzo ryzykowne, bowiem nigdy niewiadomo było do jakich wydarzeń socjologicznych (buntów, rewolucji, zapaści cywilizacyjnej, zmiany celu podróży) dojdzie podczas wiele stuleci trwających podróży na przestrzeni tylu generacji kolonistów prowadzących normalne życie podczas podróży statkiem. Korzystanie ze statków generacyjnych nie było zbyt często stosowane. Nie wiadomo czy z Koros karbonit wysyłano np. statkami bezzałogowymi na Coruscant (podróż trwałaby znowu setki lat) czy Sleeper Ships budowano bezpośrednio w układzie Koros, albo czy na Coruscant znajdowały się jakieś zasoby karbonu sprowadzone tam przez Rakatan.

Jeszcze podczas istnienia Bezkresnego Imperium Ludzie zaczęli wysyłać kolonistów w nadające się do zamieszkania układy gwiezdne (na podstawie obserwacji astronomicznych i informacji od Rakatan i innych cywilizacji, które opanowały sztukę podróży międzygwiezdnych). Była to jedyna znana wtedy Ludziom bezpieczna metoda podróży międzygwiezdnych. Dzięki urządzeniom wykorzystującym karbonit koloniści mogli zostać wprowadzeni w tryb anabiozy na czas trwania podróży między układami gwiezdnymi. Dzięki tej technologii Ludzie mogli rozpocząć kolonizację innych układów gwiezdnych. Statki wyposażone w standardowy napęd podświetlny wyładowano wprowadzonymi w stan hibernacji kolonistami (wynalazek ten nazwano Sleeper Ship) i wysyłano w kierunku innych układów. Sleeper Ships leciały do celu setki albo nawet tysiące lat. Dzięki tej metodzie skolonizowano wiele układów gwiezdnych w Światach Jądra, Głębokim Jądrze, ale także w Nieznanych Regionach i na Zewnętrznych Rubieżach. Skolonizowane światy około 27,500 BBY:

Last Stand of the Taungs

Wojny Ludzi (Zhellów) i Taungów (ujęcie z pozycji Taungów)

Przed Republiką - Mapa

Przed Republiką

Technologia Sleeper Ships niestety nie umożliwiała utworzenie drogi komunikacyjnej między zamieszkanymi przez Ludzi układami gwiezdnymi (możliwe było jedynie komunikować werbalnie poprzez wysyłanie cyfrowych wiadomości). Mimo prowadzenia intensywnych prac nad własnym napędem nadświetlnym długo nie udało się osiągnąć wymarzony cel. Pewnym przełomem było wyprodukowanie armat nadprzestrzennych, które wystrzeliwały statek szybkością umożliwiającą wskoczyć w nadprzestrzeń. Wystrzelony statek posiadał środki umożliwiające zwolnić i wyjść z nadprzestrzeni. Kiedyś około 25,000 BBY Ludzie na Corellii dokonali przełomu w badaniach i współpracując z Durosi (komunikując się werbalnie poprzez wysyłanie cyfrowych wiadomości) wyprodukowali Hipernapęd umożliwiający nieskrępowane podróżowanie po Galaktyce. Wynalazek ten spowodował potężną ludzką falę kolonizacyjną po całej Galaktyce. Ludzie, którzy dawno temu zamieszkali na planetach mocno różniących się od Coruscant podczas tysięcy lat pobytu na nich ewoluowali w postać nieco różniącą się od reszty Ludzi - gatunki pochodzące od Ludzi nazywa się zbiorowo Prawie-ludzie. Bliskość genetyczna Ludzi i Prawie-ludzi nadal umożliwia rozmnażanie się między sobą.

Utworzenie Republiki Galaktycznej

Wynalazek hipernapędu szybko rozpowszechnił się po Światach Jądra. W tym samym czasie jak Korelianie hipernapęd niezależnie od Ludzi skonstruowali Durosjanie. Inne rasy, takie jak Devaronianie i Gossamowie także używali już swoją technologię napędu nadświetlnego. Bardzo szybko poszczególne światy rozpoczęły walczyć o dominację. Wojny te nazwano wojnami unifikacyjnymi (Unification Wars). Długotrwałe walki i brak możliwości osiągnięcia pełnego zwycięstwa przez żaden z walczących o dominację światów doprowadził do rozpoczęcia rozmów dyplomatycznych. Wynikiem rozmów było utworzenie Republiki Galaktycznej. Nowe państwo opierało się o ustrój demokratyczny, w którym każdy podmiot polityczny (pojedynczy układ gwiezdny, samodzielna planeta, imperium składające się z wielu układów gwiezdnych, sojusz kilku układów gwiezdnych, później nawet olbrzymie firmy lub inne twory polityczne) wchodzący w skład Republiki był reprezentowany w senacie i utrzymywał szeroką autonomię z powodu federacyjnego ustroju Republiki.

Kiedy zwiadowcy republiki wytyczyli Perlemiański szlak nadprzestrzenny nawiązując kontakt z Zakonem Jedi na Ossusie, Republika i Jedi połączyli się w nierozerwalnym sojuszu. Zwykłe istoty żywo jeszcze pamiętały władających ciemną stroną Mocy brutalnych i nie dających się zwykłym śmiertelnikom pokonać Rakatan. Odkrycie pokojowo nastawionych i skłonnych do pomocy wszystkim potrzebującym potężnych użytkowników Mocy z Zakonu Jedi przedstawiciele Republiki chętnie przyjęli na strażników pokoju i sprawiedliwości w Republice. Głównie jednak Zakon Jedi miał chronić Republikę przed zdeprawowanymi użytkownikami Mocy - pojedynczymi osobnikami czy imperiami takimi jak Bezkresne Imperium.

Republika Galaktyczna była państwem wielu ras, mimo to, że Ludzie byli jednym z najliczniej zastąpionych gatunków inteligentnych w Republice, to poza sporadycznymi epizodami Republika nie uprzywilejowała żadnego gatunku i planeta, z której wywodzili się Ludzie (Coruscant), stała się wielokulturową stolicą Republiki, zamieszkaną przez przedstawicieli niezliczonych gatunków inteligentnych z całej Galaktyki.

Ludzie z gromady Tion

Tion History

Wczesna historia Gromady Tion

Do Gromady Tion (Tion Cluster) Ludzie dotarli na pokładach "Sleeper Ships". Osiedlili się na planetach Janilis oraz Barseg. Między 25,200 BBY - 25,100 BBY, Tionczycy skonstruowali tzw. Hyperspace beacon, dzięki któremu skolonizowali całą gromadę gwiezdną Tion. Jednak użycie technologii było możliwe tylko w obrębie gromady Tion i w przyległej przestrzeni kosmicznej, czyli obszaru, na którym miały zasięg ich boje i latarnie nadprzestrzenne. Technologia umożliwiła utworzenie kilku imperiów w przestrzeni gromady. Pierwszymi rozległymi imperiami w gromadzie Tion były Królestwo Cron, Królestwo Barseg oraz Livien League (ok. 25,150 BBY). Jednak około 25,130 BBY władca-pirat z Argai, Xer VIII, rozpoczął podbój całej Gromady Tion tworząc Królestwo Argai. Jego syn Xim Despota dokończył podboje i ogłosił powstanie Imperium Xima (Xim's empire). Xim jednak chciał więcej aniżeli tylko Gromadę Tion i zaatakował przestworza należące do Imperium Huttów (25102 BBY).
Xims-war-robot negtd

Robot wojenny Xima

Konflikt ten nazywano wojnami Xima (Xim Wars). Wojnę z Huttami Xim przegrał w 25096 BBY ginąc w ostatnim starciu. Jego imperium rozpadło się na Królestwo Cron, Jaminere Marches, Keldrath Alignment, Indrexu Confederation, Thanium Worlds i Honorable Union of Desevro & Tion. W roku 24000 BBY do Gromady Tion dotarli zwiadowcy Republiki i wkrótce potem Republika spróbowała przyłączyć gromadę, jednak Tionczycy odmówili. Wybuchła wojna zwana wojną tiońską (Tionese War). Tionczycy zjednoczyli się pod sztandarem Honorable Union of Desevro & Tion, ale w roku 23900 BBY skapitulowali przed wojskami Republiki i przyłączyli się do niej jako pełnoprawni członkowie.

Ludzie z Csilli

Ludzie wysłani w Sleeper Ships na Csillę w Nieznanych Regionach dotarli tam kiedyś około 27,500 BBY. Csilla znacznie różniła się od Coruscant i z biegiem czasu tamtejsi ludzcy koloniści wyewoluowali w rasę Prawie-ludzi zwaną Chissami. Chissowie stworzyli własne rozległe imperium zwane Dynastia Chissów (Chiss Ascedancy), które przetrwało wszystkie próby czasu.

Niektóre charakterystyczne społeczności ludzkie:

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.