Empirepedia
Advertisement
Moc jest tym co daje Jedi ich siłę. To pole energii żywych istot, które nas otacza i przenika... I spaja galaktykę w jedną całość.
Obi-Wan Kenobi

Moc (The Force), to pole energii łączące wszystkie żywe istoty w galaktyce. Część mieszkańców galaktyki uważała ją za inteligentną istotę, część za źródło nieograniczonej potęgi, jeszcze inni za źródło siły Jedi, ale największą grupę stanowili sceptycy sądzący, że Moc to nic innego jak „sztuczki Jedi”. Istoty silnie reagujące na Moc mogą wykorzystywać ją na wiele różnych sposobów, np. przenosić przedmioty, czy wpływać na inne żywe istoty.

Przez tysiąclecia w galaktyce dominowały dwie grupy posługujące się Mocą – Jedi oraz Sithowie. Sithowie korzystali z ciemnej strony Mocy, podczas gdy Jedi używali tylko jasnej strony Mocy.

Istota Mocy

Moc jest generowana przez życie. Wiąże ze sobą wszystko. Jest obecna we wszystkim: w wodzie, kamieniu, drzewach w lesie. Jestem rycerzem Jedi. Urodziliśmy się ze zdolnością wyczuwania i ukierunkowywania Mocy... strzeżemy jej równowagi.
Anakin Solo

Moc pojmowano jako pole energii, które sprawia, że istnieje życie. Stąd pojawiło się pojęcie żywej Mocy. Ale istniało również wiele innych filozofii postrzegania Mocy i jej aspektów. Najpopularniejszy był podział na jasną stronę Mocy i ciemną stronę Mocy. Dotyczył on aspektów moralnych wykorzystania możliwości, jakie dawała Moc.

Istoty zdolne do posługiwania się Mocą nazywano „wrażliwymi na Moc”. Wrażliwość ta wiązała się z midichlorianami. Midichloriany były mikroskopijnymi organizmami występującymi we wszystkich żywych organizmach. Tworzyły połączenie między Mocą a innymi istotami. Dzięki nim możliwe było posługiwanie się Mocą do dokonywania czynów „siłą umysłu”. Osoba wrażliwa na Moc mogła wpływać na myśli innych istot, przesuwać przedmioty, lub nawet tworzyć błyskawice zdolne do zabicia większości stworzeń.

Jasność i ciemność

Przez tysiąclecia toczyła się batalia między Jedi a Sithami, między wyznawcami dwóch filozofii postrzegania Mocy.

Filozofia Jedi: Jasna strona Mocy

Główny Artykuł: Jasna strona Mocy

Yoda używa Mocy do obrony przed Darthem Sidiousem

Zakon Jedi obrał filozofię jasnej strony Mocy. Żyli w harmonii z otaczającym ich światem. Opierali się na logicznym myśleniu i mądrości. Jasna strona Mocy nie dopuszczała działania pod wpływem emocji. Jedi poświęcali wiele czasu na medytację i zgłębianie tajników Mocy oraz na wykorzenianie negatywnych emocji jak gniew, zemsta, czy agresja. Osoba będąca po jasnej stronie Mocy dopuszczała się zabijania innych istot tylko w samoobronie i nigdy nie korzystała z Mocy do umyślnego zabijania istot żywych. Takie wykorzystanie Mocy Jedi uważali za domenę ciemnej strony, a to było zakazane.

Za podstawę filozofii Jedi uważa się następujące słowa:

Nie ma emocji – jest spokój.
Nie ma ignorancji – jest wiedza.
Nie ma namiętności (pasji) – jest pogoda ducha.
Nie ma chaosu – jest harmonia.
Nie ma śmierci – jest Moc.

Jedi strzegli „równowagi” Mocy. Próbowali uzyskać to przez całkowite wyniszczenie Sithów oraz zaprzeczenie istnieniu ciemnej strony w sobie. Jedi postrzegali ciemną stronę jako zepsucie, dlatego starali się przywrócić mrocznych Jedi z powrotem na jasną stronę. Udaną próbę podjął Luke Skywalker odnajdując dobro w swoim ojcu i ostatecznie przywracając go jasnej stronie. Po Wielkiej Wojnie Sithów zakazano również namiętności, gdyż mogła prowadzić do silnych emocji i łatwego zwiedzenia Jedi na ciemną stronę.

Jedi „żyli w Mocy”, dzięki temu zachowywali swój charakter i mogli po śmierci złączyć się z Mocą. Sztukę tą odkrył Qui-Gon Jinn, będąc duchem skontaktował się z Yodą i przekazał mu tajniki tej sztuki. Do innych Jedi znających tę sztukę należeli Obi-Wan Kenobi, czy Yoda.

Głównym celem Zakonu Jedi było utrzymanie pokoju i porządku w galaktyce.

Filozofia Sith: Ciemna strona Mocy

Główny Artykuł: Ciemna Strona Mocy
Moc jest życiem i światłem, ale jest również ciemnością.
Anakin Solo

Sith używa Mocy aby zabić Luke'a Skywalkera

Sithowie obrali filozofię ciemnej strony Mocy. Czerpali siłę z emocji takich jak agresja, strach czy nienawiść. Czerpali swoją siłę ze zwiększania jej, władzy oraz strachu innych. Osoby wykorzystujące ciemną stronę najczęściej działały tylko dla siebie i próbowały dojść do jak największej potęgi. Emocje, z których czerpała ciemna strona dawały w krótkim czasie o wiele więcej umiejętności niż analogicznie miało to miejsce u osoby będącej po jasnej stronie. Dlatego ciemna strona prowadziła do uzależnienia, za każdym razem kiedy osoba używała ciemnej strony zbliżała się do niej i zmieniała swoje normy moralne. Długotrwałe użycie ciemnej strony prowadziło do wielu zmian fizycznych. U ludzi prowadziło to do zmiany koloru skóry, oczu oraz niekiedy do zniszczenia uzębienia. Sithowie umieszczali również na swojej skórze charakterystyczne tatuaże.

Za podstawę filozofii Sithów uważa się następujące słowa:

Spokój to kłamstwo – Jest tylko pasja; Dzięki pasji osiągam siłę; Dzięki sile osiągam potęgę; Dzięki potędze osiągam zwycięstwo; Dzięki zwycięstwu zrywam łańcuchy. Moc mnie oswobodzi.

Sith mógł zostać „duchem”, lecz konsekwencją tego najczęściej był „związany” z danym miejscem (jak Exar Kun oraz Ajunta Pall, który był uwięziony jako duch we własnej świątyni w Dolinie Lordów Sith na Korriban), a sam proces wymagał niezwykle dużej energii – czasem pochodziła ona z nadzwyczaj dużej potęgi osoby, która chciała zostać „duchem”, a czasem pochodziła od innych istot, prowadząc do ich śmierci. Duch Sitha w przeciwieństwie do Jedi połączonego z Mocą, mógł wpływać na realny świat (taką zdolność miał Freedon Nadd).

Inne filozofie

Kolejną filozofią dotyczącą Mocy była filozofia wyznająca Potencjum. Jej wyznawcy to głównie niedoszli padawani z okresu Republiki przed Wojnami Kolnów. Nie ukończywszy testów wstępnych, zbuntowani przeciw Zakonowi Jedi utworzyli własną filozofię. Potencjum jest bardzo podobne to filozofii pierwszych Jedi, którzy nie rozróżniali Ciemnej i Jasnej strony Mocy. Faktycznie wyznawcy Potencjum nie wierzyli w dualizm Mocy. Twierdzili, że Moc to integralna całość. Można powiedzieć, iż jest to pewnego rodzaju eklektyzm filozofii Sith i Jedi. Dla wyznawców Potencjum Moc była jednością, w której nie istnieją żadne podziały. Pragnęli poznawać zarówno Ciemną, jak i Jasną stronę Mocy. Jednakże ich poglądy były błędne na poziomie aksjologicznym. Znaczy to, że we własnych poglądach przeczyli istnieniu dobra i zła. Nie umieli jednak do końca stworzyć własnego poglądu, więc użyli synkretyzmu łącząc wyselekcjonowane nauki Jedi i Sith w jedną całość. Tak powstała jedna z najmniej znanych filozofii dotyczących postrzegania Mocy. Nie poznawszy do końca tajników Mocy twórcy Potencjum nigdy nie osiągnęli wysokiego poziomu pojmowania Mocy. Ich wiedza była oględna i marginalna, więc twórcy tej nowej filozofii nigdy nie zapisali się w historii galaktyki wielkimi czynami czy osiągnięciami.

Moce

Moc wywiera wielki wpływ na słabe umysły.
Obi-Wan Kenobi

Osoba posiadająca odpowiednią „wrażliwość na Moc” mogła posługiwać się nią na wiele sposobów, włączając w to telepatię, psychokinezę, czy prekognicję (przewidywanie przyszłości).

Telepatia objawiała się przez wpływanie na „słabe umysły”, czytanie w myślach lub nawet kierowanie poczynaniami innych. Czytanie w myślach umożliwiało również przewidywanie poczynań innych, co miało związek z prekognicją. Rzadkim darem było przewidywanie przyszłości, zarówno pojedyńczych osób, jak i losów całego wszechświata. Taką zdolność posiadał między innymi Yoda. Psychokineza należała do najłatwiejszych w opanowaniu sztuk. Dzieci „wrażliwe na Moc”, a nie posiadające jeszcze odpowiedniego wyszkolenia potrafiły przemieszczać małe przedmioty, a zaawansowani adepci potrafili przemieszczać statki kosmiczne lub unosić się nad ziemią.

Osoby używające Moc mogły również przekazywać energię Mocy bezpośrednio do świata ich otaczającego. Sithowie korzystali z Mocy do duszenia innych lub tworzenia błyskawic, które faktycznie nie były zwykłymi wyładowaniami elektrycznymi, lecz swoistym manifestem Mocy w świecie istot żywych. Możliwe było również wykorzystywanie mocy do powoływania życia (w ten sposób narodził się Anakin Skywalker) oraz do jej odbierania. Darth Nihilus potrafił czerpać energię z innych istot żywych, włączając w to również istoty wrażliwe na Moc. Moc umożliwiała również przeniesienie ducha do innej osoby. Wykorzystał to po raz pierwszy Palpatine przedłużając swoje życie. Dzięki Mocy możliwe było „samouzdrawianie”. Wiązało się to z całkowitym przejściem na ciemną stronę Mocy, lecz umożliwiało „złożenie” prawie całkowicie zniszczonego organizmu, postąpił tak Darth Sion ratując się przed pewną śmiercią.

Moc w przyrodzie

Moc występowała w wielu formach w przyrodzie. Wśród zwierząt najbardziej znane są isalamiry, jedyne znane zwierzęta, które potrafiły „odpychać” Moc, tworząc wokół siebie strefę, w której niemożliwe było korzystanie z Mocy. Wytworzyły one tę zdolność, aby bronić się przed vornskrami, które wykorzystywały Moc do polowań. Innym zwierzęciem znanym z posługiwania się Mocą jest Taozin, drapieżny bezkręgowiec, którego nie można było wyczuć przez Moc. Stworzono również kilka gatunków zwierząt polujących na stworzenia wrażliwe na Moc. Należały do nich Terentateki stworzone przez Sithów oraz Voxyny będące zmodyfikowanymi Vornskrami przez Yuuzhan.

Istniały również „skupiska Mocy”, miejsca, w których moc oddziaływała bardzo silnie. Najczęściej można było wyczuć, jaka strona Mocy dominuje w takim skupisku. Przykładem może być dolina Jedi na Ruusan emanująca jasną stroną Mocy oraz dolina Lordów Sith na Korriban – skupisko ciemnej strony.

Źródła

Advertisement