Empirepedia
Advertisement

Padawan - to ranga w Zakonie Jedi, którą otrzymuje adept kiedy podejmuje szkolenie u boku rycerza Jedi lub mistrza Jedi. Czasami padawana nazywa się "uczniem Jedi". Po zadowalającym ukończeniu szkolenia padawan zostaje mianowany rycerzem Jedi. Padawani noszą charakterystyczny warkoczyk, wskazujący ich status.

Historia

Pierwotnie rycerze i mistrzowie sami wybierali sobie uczniów i to często w większej ilości na raz. Zakon nie miał nad szkoleniem padawanów żadnej kontroli. Po słynnych wydarzeniach wokół Exara Kuna i Ulica Qel-Dromy wprowadzono nowe zasady. Rycerz lub mistrz mógł szkolić tylko jednego ucznia na raz, ustalono górną granicę wieku osób rozpoczynających szkolene oraz Rada Jedi została powierzona sprawdzaniem przebiegu szkolenia.

Jeżeli Adepta Jedi żaden rycerz ani mistrz nie wybrał na padawana do jego 13 lat, to trafiał on do Korpusu rolniczego. Wyjątki od tej reguły trafiały się bardzo rzadko.

Advertisement