Lukepedia
Advertisement
Subiectul acestui articol ţine de era Formării Imperiului.Subiectu acestui articol ţine de Rebeliune.Subiectul acestui articol ţine de era Noii Republici.Subiectul acestui articol ţine de era Moştenirii.

Împăratul Palpatine, primul Împărat al primului Imperiu Galactic.

"By bringing the entire galaxy under one law, one language, and the enlightened guidance of one individual, the corruption that plagued the Republic in its later years will never take root."
"Aducând întreaga galaxie sub o lege, o limbă, şi ghidarea iluminatoare a unui individ, corupţia care a îmbolnăvit Republica în ultimii ei ani nu va mai fi posibilă."
Palpatine[src]

Împărat Galactic a fost titulatura şefului de stat al Imperiului Galactic şi, mai târziu, al imperiilor Fel şi Sith.

Advertisement