FANDOM


30px-Era-imp
"After all, the Republic is really to blame for all of our Galaxy's struggles. A Confederacy of Independent Systems is in the making—and a great galactic war is inevitable."
"De altfel, Republica este de învinovăţit pentru conflictele din galaxia noastră. O Confederaţie a Sistemelor Independente se creează – şi un mare război galactic este inevitabil."
San Hill[src]

Criza Separatistă (28 ÎBY22 ÎBY) a fost termenul dat perioadei de tensiune de dinaintea Războiului Clonelor, în care a şi degenerat după Invazia lui Naboo.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.