Lukepedia
Advertisement
Subiectul acestui articol ţine de era Formării Imperiului.
"Supreme Chancellor, delegates of the Senate, a tragedy has occurred, which started right here with the taxation of trade routes, and has now engulfed our entire planet in the oppression of the Trade Federation!"
"Domnule Cancelar Suprem, delegaţi ai Senatului, o tragedie s-a petrecut, care a debutat chiar aici odată cu taxarea rutelor de comerţ şi acum ne-a cuprins toată planeta în opresiunea Federaţiei de Comerţ!"
Senatorul Palpatine[src]

Federaţia de Comerţ a fost o ghildă de comerţ, cartel şi megacorporaţie a Republicii fondată în 350 ÎBY ca o asociaţie de grupuri de afaceri şi comerţ cu propria sa flotă comercială.[1] A ajuns să domine sisteme stelare întregi şi toate rutele comerciale importante, deţinând în acelaşi timp o armată privată formidabilă. Spre finalul Republicii, avea să devină dominată de Neimoidieni. A fost dizolvată şi imperializată după formarea Imperiului Galactic în 19 ÎBY.

  1. Secrets of Naboo
Advertisement