Lukepedia
Advertisement

Darth Sidious, Darth Vader şi Jerec, practicanţi celebri ai părţii întunecate

Subiectul acestui articiol ţine de era de dinaintea Vechii Republici.Subiectul acestui articol ţine de era Vechii Republici.Subiectul acestui articol ţine de era Formării Imperiului.Subiectu acestui articol ţine de Rebeliune.Subiectul acestui articol a apărut în era Noii Ordini Jedi.Subiectul acestui articol ţine de era Moştenirii.
"Evil began in a time before recorded history, when magicians made themselves into kings…and gods…using the powers of the dark side of the Force. The weak-minded have ever been ready to obey one who wields great power. Those who learned the powers of the dark side were quick to exploit this weakness—to make war. Again and again the dark side has surged forth, like a storm…devouring whole worlds and entire star systems. Those who mastered dark power became dark power. They unleashed destruction, for no other reason than for selfish gain. They despoiled nations…destroyed whole civilizations. Some of them, I am ashamed to say, were Jedi."
"Răul a început înainte de istoria scrisă, când magicienii s-au proclamat regi – şi zei – folosind puterile părţii întunecate ale Forţei. Cei cu mintea slabă au fost întotdeauna pregătiţi să se supună celor care au o putere mare. Cei care au învăţat puterile părţii întunecate s-au grăbit să exploateze această slăbiciune – să ducă războaie. Încă o dată şi încă o dată partea întunecată a răzbit înainte, ca o furtună – devorând lumi întregi şi sisteme solare. Cei care stăpâneau partea întunecată „deveneau” putere întunecată. Au declanşat distrugerea doar pentru câştigul personal. Au secătuit naţiuni – au distrus civilizaţii întregi. Unii din ei, mi-e ruşine să recunosc, au fost Jedi."
Ood Bnar[src]

Partea întunecată a Forţei, numită Bogan sau Boga de vechii indivizi sensibili la Forţă, a fost un aspect al Forţei. Cei care foloseau partea întunecată erau cunoscuţi fie ca Darksideri sau Jedi Întunecaţi când erau afiliaţi unei organizaţii a părţii întunecate cum ar fi Sith-ii. Opus cavalerilor Jedi, care erau cunoscuţi pentru folosirea părţii luminate a Forţei, aceştia îşi obţineau puterea din emoţii pure ca furia, ura şi pasiunea.

Advertisement