FANDOM


Eras-legends30px-Era-imp30px-Era-reb
Palpatine a k a darth sidious by shureoner-d4tltcl

Darth Sidious, inak známy ako Palpatine, bol žiakom Sithského Lorda Dartha Plagueisa. Plagueis, o ktorom sa traduje, že dokázal stvoriť pomocou midichlorianov život, ho naučil všetko, čo sám vedel, avšak Sidious ho potom zabil v spánku.

Mocenský vzostup

Palpatine sa narodil na planéte Naboo, za ktorú bol už ako Sithský pán (pochopiteľne v anonymite) zvolený senátorom. Keďže sa rozhodol kráčať v tradičnej Sithskej línii "dvoch" -> majster a žiak, začal si hľadať učeníka. Tým sa stal malý Zabracký chlapec, ktorého Sidious našiel pri návšteve planéty Iridonia. Tohto chlapca prijal pod svoju ochranu a začal z neho vychovávať nebezpečné bezcitné stvorenie. Telo mu pokryl Sithskými tetovaniami a všemožne kruto chlapca vychovával v mocného Sitha. Maul bol však porazený a považovaný za mŕtveho a zúfalý Sidious nemal čas nájsť a vychovať ďalšie dieťa. Preto si ako ďalšieho učeníka našiel bývalého majstra Jedia Dookua - Darth Tyranus, ktorého bude cvičiť, než si vyhliadne svojho najmocnejšieho učeníka. Potom čo si ho vyhliadol, nechal ho priamo ním zabiť. Reč je samozrejme o Anakinovi Skywalkerovi. Svoj cieľ získať moc nad galaxiou a zlikvidovať rád Jediov začal naplno uskutočňovať vo chvíli keď donútil mladú kráľovnú svojej domovskej planéty vyvolať hlasovanie o nedôvere voči kancelárovi Valorumovi v Galaktickom senáte. Existujúci kancelár skutočne abdikoval a nakoniec v prospech samotného Palpatina. Stal sa teda tak hlavou Republiky a mohol tak z pozície tejto funkcie realizovať svôj plán v plnej šírke.

Dosiahnutie cieľu

Na začiatku Klonových vojen, ktoré svojimi zákulisnými krokmi sám vyvolal, mu boli pridelené "osobitné právomoci", vďaka ktorým sa stal takmer neobmedzeným pánom Republiky. Keď sa vojny chýlili ku koncu, Jediovia vďaka oznámeniu Anakina Skywalkera zistili čo je Palpatine skutočne zač, a na čele s majstrom Windu sa ho snažili zadržať a následne eliminovať. Aj vďaka Anakinovi, ktorý sa v poslednej chvíli obrátil chrbtom voči rádu bol tento zámer prekazený. Potom už cisár Palpatine vydal pokyn k uskutočneniu rozkazu 66, ktorý viedol takmer k úplnému vyhladeniu všetkých jediov a transformáciu Republiky na Prvé Galaktické Impérium. Odovzdáva plášť temného pána svojmu novému učeníkovi a ďalej vystupuje už len ako Cisár.

Imperátor

Od okamihu, kedy Palpatine sadá na trón, všetky ostatné aktivity zanecháva. V úlohe Sitha naďalej zostáva iba Vader a Palpatine sa plne venuje riadeniu a rozširovaniu svojej ríše - sem patrí aj výstavba Hviezdy smrti. Počas jeho 23 rokov dlhej vlády vychoval mnoho "Cisárových Rúk" čo boli najlepší a najbližší agenti, schopní používať temnú stranu. Palpatine tiež objavil Prorokov temnej strany a spojil sa s nimi. Mnoho ich členov sa stalo Palpatinovou elitou temnej strany a plnili najrôznejšie úlohy. Keď bola Hviezda smrti zničená nad mesiacom Yavin IV, Palpatine zo zlosti strašným spôsobom zavraždil jej konštruktéra, aby ho mohol o okamih neskôr naklonovať a začať stavať novú Hviezdu smrti. Potom nastalo obdobie hľadania mladého Skywalkera. Bol to Luke Skywalker, Anakinov syn. Ten vedel, že v otcovi sa skrýva aj dobro a tak sa mu vzdal a bol ním zavlečený na palubu Hviezdy smrti II, kde sa mu postavil sám Imperátor. Snažil sa Luka zlákať na temnú stranu, ale to sa mu nepodarilo. Luke síce bojoval so svojím otcom a porazil ho, ale odmietol ho zabiť. Imperátor, rozhnevaný, použil silové blesky a pomaly a bolestivo Luka zabíjal. Vader ale nezniesol pohľad na synovo utrpenie, vzoprel sa cisárovi a hodil ho do šachty, kde cisár Palpatine zomrel.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.