Darthpedia
Advertisement
Tento článok je chránený.

Použitie

Táto šablóna slúži na zobrazenie rozcestníku medzi kanonickou a nekanonickou (Legendy) verziou článku. Štandardne pracuje s názvami článku "názovčlánku" a "názovčlánku/Kanón", ale toto chovanie je možné zmeniť použitím parametrov "kanón" a "legendy". Na začiatok článku (ešte pred infobox) vložte kód {{Obdobia}}

{{Obdobia}}

Template:Eraicon definuje parametre, ktoré je možné použiť.

Názvy

 • title - use to italicize the part of the article title that is not in parentheses. Similarly, this parameter is also used to italicize or otherwise modify the title displayed when the article name includes "/Canon".
 • title2 - use if the page's name includes a parenthetical descriptor and you wish to italicize part of the parenthetical descriptor.

Špecifikácia Kanón/Legendy

 • typ - Používa sa, ak článok existuje iba v kanonickej verzii. Pracuje s hodnotami "legendy", "kanón" a "noncanon".
 • legendy
 • kanón- "PAGENAME/Canon"
 • noncanon - overrides the application of the Legends or Canon categories, preventing redundant categorization when the {{Noncanon}} template is used.

Publikačné obdobia (Iba Legendy)

 • pre - Predrepublikové obdobie
 • btr - Pred republikou
 • old - Obdobie Starej republiky
 • imp - Obdobie vzostupu Impéria
 • reb - Obdobie povstania
 • new - Obdobie Novej republiky
 • njo - Obdobie Nového rádu Jedi
 • leg - Obdobie Dedičstva
 • inf - Infinities

Ostatní

 • real - Category:Články zo skutočného sveta
 • featured - Darthpedia:Doporučené články
 • former - Bývalé Doporučené články
 • good - Darthpedia:Dobré články
 • fga - Bývalé dobré články
 • comp - Wookieepedia:Comprehensive articles
 • fca - Articles stripped of "Comprehensive article" status

Protection specifications

 • fprot - Úplne chránené články
 • sprot - Polochránené články
 • ssprot -Super-polochránené články
 • mprot - Články chránené proti presunu
 • uprot - Súbory chránené proti prepísaniu

Články sú do príslušných kategórií pridávané automaticky.

Príklad

{{Obdobia|imp|reb|new}}
Advertisement