FANDOM


Ak-Buz je bio Weequay muskog pola i bio je kapetan jahte Khetanna, vlasnistvo Jabba Desilijic Tiure-a. Njega je ubio Dannik Jerrico, a telo mu je otkro kuvar u Jabba-inoj palati Porcellus.Gamorrean-ac Gartogg video je Porcellusa kako stoji nad telom Ak-Buz-a koji mu je rekao kako ustvari on spava a zati sakrio les u smece. Les je kasnije pronasao Barada.

Pojavljivanja

Izvor

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.