ХолоНет архива

Dart Sion je, zajedno sa Dart Nihilusom i Dart Trejom, jedan od glavnih likova u video-igri Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords. Njegovo telo je sačinjeno od delića koje na okupu drži čista snaga volje i moć mržnje, kanalisana kroz mračnu stranu.

Istorija

Pre i tokom Građanskog rata Džedaja, Sion je bio mlad perspektivan Sit učenik.

Kada je red Sita na Koribanu zaratio među sobom nakon smrti Dart Malaka i Dart Revanovog nestanka, Sion je, očigledno, bio jedan od gospodara Sita koji su pobegli u Nepoznate oblasti galaksije. Ali izgleda da je on zapravo otišao na Malakor 5, gde je postao učenik Dart Treje, koja je ranije bila Revanov učitelj.

Sion je bio jedinstveno moćna osoba, jer je naučio puteve bola u Trejus akademiji na Malakoru. Mučenje i ubijanje drugih je uvećavalo njegovu snagu u Sili, a njegova sposobnost da se hrani sopstvenim bolom i mržnjom ga je učinila besmrtnim. Kao majstor u korišćenju svetlosne sablje i možda najozloglašeniji Sit ubica svog vremena, za Siona se zna da je odgovoran za smrt bezbrojnih Džedaja tokom prikrivenog rata koji su vodili on i lord Nihilus.

Dok je bio na Koribanu, zarobio je i ubio Džedaj učitelja Lonu Vaš, koja je bila jedan od članova Saveta Džedaja koji je poslao Džedaj Izgnanika u spoljašnji obod da odsluži svoju kaznu. Pre nego što ju je Sion ubio, imala je ovo da kaže o njemu: „Ovaj gospodar Sita, Dart Sion, izopačenje je mračne strane kakvo dosad nikad nisam videla. Premda je bio dovoljno lukav da me zarobi, deluje mi kao kolebljiv grubijan, i trebalo bi da bude lako prisiliti ga.“ Nije mogla da bude manje u pravu, jer ju je Dart Sion lako posekao.

Kasnije se na Koribanu borio u dvoboju sa Izgnanikom, i pobedio ga, ali je Izgnanik pobegao.

Dart Sion je zajedno sa Dart Nihilusom bio učenik Dart Treje pre nego što su je on i Nihilus isterali iz reda Sita i oduzeli joj njene moći. Želeo je ne samo uništenje svih Džedaja već se, obuzet mržnjom prema svojoj bivšoj gospodarici, nadao i da će razoriti sve što joj je drago. 3951. godine PBJ, u Trejus jezgru, srcu Trejus akademije na Malakoru 5, porazio ga je Džedaj Izgnanik koji je služio Dart Revana tokom Mandalorijanskih ratova.

Pošto je živeo tako dugo a da nije znao ni za šta osim za mržnju, bilo mu je drago da konačno napusti to zlo mesto. Zbog Sionove sposobnosti da upravlja sopstvenim bolom, veštine sa svetlosnom sabljom i natprirodne moći preživljavanja kroz mračnu stranu, Izgnanik nije mogao da ga pobedi u fizičkoj borbi. Umesto toga, Izgnanik je bio primoran da koristi svoju moć ubeđivanja da bi okrenuo Siona protiv njegovih sopstvenih uverenja, razjedajući njegovu volju i ubeđujući ga da Dart Treji više nije od koristi, i da bi se odustajanjem od Sile konačno oslobodio užasnog bola i mržnje koje je podnosio. Sion je popustio pod Izgnanikovim uticajem i žrtvovao svoj život Sili u srcu Trejus akademije.

Malo pre svoje smrti, Sion je pokazao da ga mržnja nije u potpunosti obuzela i da je možda tražio nešto više od smrti i uništenja. S gorčinom je rekao Izgnaniku: „Kao i ti, Revan je dodirnuo moć i odbio je. Prilika da izleči ovu slomljenu galaksiju... a on ju je odbio!“