ХолоНет архива
Advertisement

MedStar duologiju cine dva romana MedStar I: Battle Surgeons i MedStar II: Jedi Healer ciji su autori Michael Reaves i Steve Perry. Radnja romana prati mobilnu hirursku jedinicu koja je za vreme Ratova Klonova smestena na planeti Drongar. Clan jedinice u to vreme je bila i Barriss Offee. Oba romana izasla su 2004 godine za Del Rey.

Advertisement