ХолоНет архива
Advertisement

Sit se koristi da se opišu dve odvojene, ali i povezane grupe. Ovaj termin se najčešće odnosi na zli kult posvećen mračnoj strani Sile, koji je pandan dobrim Džedajima. Njihove vođe su poznate kao Sit lordovi, a najmoćniji među njima kao Mračni gospodari Sita. Prakticionisti mračne strane Sile u fiktivnom univerzumu filma Zvezdani ratovi su pomoću svojih loših, sirovih emocija (bes, mržnja, zavist...) dolazili do moći koje je pružala mračna strana. Za osnivača reda smatra sa Dart Anedu, Sit lord toliko moćan da je mogao pomoću Sile da svoje mrtvo telo pokreće istovremeno obitavajući u njemu. Mnogi pratioci ovog kulta su pali Džedaji koji su se okrenuli mračnoj strani. Sit lordovi najčešće uzimaju imena ispred kojih se nalazi i titula „Dart“. Ovaj članak će se uglavnom baviti ovom grupom.

Drugu grupu predstavlja humanoidna rasa pokorena od strane ratnika-sveštenika posvećenih mračnoj strani Sile, koji su kasnije preuzeli ime pokorenih kao svoje, i postali gorepomenuti kult Sita.

Advertisement