The Black Fleet Crisis je trilogija romana koju je napisao Michael P. Kube-McDowell. Radnja romana je politička kriza i vojna pretnja sa kojom se susreće Nova republika i opasnosti koje predstavlja ksenofobična vrsta Yevetha. U isto vreme Luk Skajvoker kreće u potragu da sazna istinu o svojoj majci. 

Ova trilogija se više bavi vojnim pitajima, manevrisanjima, tatktiziranjima, bitkama i opisima brodova i posade nego bilo koji drugi roman iz edicije Star Wars.

Naslovi u trilogiji su:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.