FANDOM


250px-Tyrantstestcover
Tyrant's Test (Ispit Tiranina) je roman koji je napisao Michael P. Kube-McDowell i treći je u trilogiji Kriza Crne Flote. Izdat je 1 decembra 1996 godine za firmu Bantam Spectra, ima 366 strana, ISBN 055357275X.

Rezime izdavača

U osvit razbijene alijanse, Nova Republika se bori sa nemilosrdnim novim neprijateljem...

Posto se suočio sa zastrašujućim prizorom koji je Hana prikazao kao taoca, Čubaka hitno kreće u spasilačku misiju. Za to vreme Leja je sazvala Senat da uništi pretnju koju predstavlja Jeveta, čak i po cenu Hanovog života. Lukova potraga za svojom majkom dovodi ga opsno blizu armiji kojom zapoveda Nil Spaar. I dok se Jeveta priblizava Novoj Republici, Luk se kocka sa upotrebom nevidljivog oružja...

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.