19 BBY

Följande händelser ägde rum 19 BBY.

Året var även känt som år 16 efter den stora Resyncronisationen eller som år 981 efter reformeringen på Ruusan.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.