"The shroud of the dark side has fallen. Begun the clone war has."
―Yoda[src]

Följande händelser ägde rum under detta år.

Året var även känt som år 13 efter Den stora Resynkronisationen eller år 978 efter Ruusanska reformationen.

Händelser

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.