En Acclamator under klonkrigen

Acclamator-serien av angreppsskepp bestod av två underklasser och flera modifieringar till dessa. Under Imperiets tid fanns det åtminstone ett klassifikationssystem som klassifierade dessa skepp som medellånga fregatter, men de kallades ofta även för Stjärnjagare.


Kända Acclamators

På andra språk
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.