"Do you speak Bocce?"
"Of course I can, sir. It's like a second language to me..."
"Yeah, alright. Shut up."
"
Owen Lars och C-3PO[src]

Bocce var ett handelsspråk. Det skapades av Baobabs Handelsflotta för kommunikation mellan piloter, besättningar och andra anställde som talade olika språk. Även om det inte var vanligt använt så kunde de flesta piloter och rymdfarare ett par fraser.

Kända Bocceanvändare

Förekomster

Källor

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.