"Central Control's turned the entire ship against us!"
―Arwen Cohl vid bordningen av en av Handelsfederationens fraktare[src]

Stridsdroider ur OOM- och B-serien har länge varit beroende av signaler från en central kontrolldator. Även under Klonkrigen, då Separatistkonfederationen började investera i självständiga B1 stridsdroider fanns det fortfarande enheter under påverkningen av kommandosignaler ifrån en kontrolldator.

En central kontrolldator skickade ut signaler till alla berörda enheter på en planet, oavsett var de befann sig. Räckvidden var enorm och kunde omfatta en stor del av rymden kring en planet likväl.
Genom signalerna kunde tusentals stridsdroider få samma kommando samtidigt, och ett gemensamt kommunikationsnätverk bildades mellan de enskilda droiderna och datorn.
Dock fanns det en stor nackdel; ifall den centrala kontrolldatorn skulle slås ut skulle alla stridsdroider under dess påverkande stängas av.
Handelsfederationen hade sina centrala kontrolldatorer huvudsakligen ombord på sina Robotkontrollskepp, men de kunde också finnas på planetära stationer.

Så tidigt som år 3951 BBY fanns det stridsdroider under inflytandet av en slags kontrolldator.

Källor

På andra språk
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.