FANDOM


Bendu 1
Dai Benduorden
Organisatorisk information
Övriga positioner

Bendumunk

Sekter

Jedi

Tro
Gudom

Kraften

Noterbara platser/tempel

Tython, Ando Prime

Historisk information
Planet för grundande

Tython

Övrig information

Dai Benduorden var en av de många, urgamla och till viss del legendariska organisationer som studerade Kraften och Midi-chlorianer i tiden före jediordens skapelse. Den fanns huvudsakligen på planeten Tython. Bendumunkarna använde ett cirkel-format sigil, vilket senare användes av jediriddarna på sina rymdskepp, och av den Galaktiska Republiken som symbol.

Palawalärjungarna och Chatosakademin var två andra Kraft-baserade grupper vid samma tid.

Bakom Scenerna

Dai Bendu, och senare Jedi Bendu, var tidiga namnförslag från George Lucas för vad som blev Jedi.

Källor

På andra språk