Traya gör sitt frammträdande i KOTOR 2, där hon hjälper en utav de få jedis från de mandaloriska kriget, att återfå sin länk med the force, genom hennes utbildning vaknar de slumrande sidorna i den exilade jedin, och genom att hans styrka ökar, ökar även republikens hopp. Även om Traya må ha hjälpt the exile finna sin väg tillbaks till kraften förråder hon honom för sina egna mål. detta slutar i en sammandragning mellan mästare och lärling som slutar med att Traya förlorar och den döda planeten Malachor V, dras in i glömskan.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.