FANDOM


"Viceroy, I don't want this stunted slime in my sight again."
―Darth Sidious[src]

Daultay Dofine var Nute Gunrays adjutant under invasionen av Naboo. Senare, när Darth Sidious kontaktade Gunray, fick Dofine sparken på grund av sin feghet.

Förekomster

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.