FANDOM


Ängel 1

En "Ängel"

"They live on the moons of Iego, I think. They're the most beautiful creatures in the universe."
Anakin Skywalker[src]

Diathimerna, även kända som änglar, var en art bestående av mystiska och bevingade varelser, som levde på planeten Iegos månar.

De var till utseendet humanoida, även om en del beskrivit dem som androgena och rymdfarare ibland påstått att de såg ut som exotiska medlemmar av deras egen art. Diathimerna hade ett vitt sken, så starkt att det var svårt att urskilja detaljer. De hade även en gul aura runt sig. De skiljde sig från andra arter genom att de inte åt och inte talade.

En del ansåg att de var de vackraste varelserna som fanns. Dessa rykten resulterade i att Anakin Skywalkers första ord till sin framtida fru, Padmé Amidala, var en fråga om hon var en "Ängel från Iegos månar". Han tyckte att hon var det vackrast han sett, och detta fick honom att associera henne med Diathimerna.

Bakom Scenerna

I spelet Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords så finns det en parodi på Anakin Skywalkers replik "Är du en ängel?". Om ens karaktär är kvinnlig och man spelat igenom spelet tre gånger, så är Atton Rands första ord till spelaren "Are you an angel? Aw, I'm just kidding. That's the worst line I've ever used. Hope some poor kid doesn't start using it."

Det är okänt om benämningen ängel betydde att Diathimerna ansågs vara heliga eller övernaturliga. Det är möjligt att ängel endast refererade till deras skönhet.

Förekomster

Källor

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.