Star Wars Wiki
Advertisement

R2-D2 (till vänster) och C-3PO (till höger), två av de mest kända droiderna i galaxen.

"Flying is for droids."
Obi-Wan[src]

En droid (ibland även 'droid, en förkortning av android) var robotar: Mekaniska varelser, ofta med varierade nivåer av artificiell intelligens. Dom användes i en stor mängd olika roller och miljöer, ofta sådana som ansågs vara för arbetsamma eller farliga för levande varelser. Droider användes också inom fält där man behövde stora kunskaper och mycket skicklighet, till exemepel vid reparationer och inom kirurgi.

Gradsystem

Droider delades oftast in i 5 "grader", eller "klasser", beroende på kreativitet, intelligens och kapacitet för självständiga tänkar.

 • Första gradens droider: Droider kapabla till kreativa, komplicerade tänkar. Droider av denna grad användes oftast till vetenskapliga syften, även om en del speciellt advancerade lönnmördardroider och tortyrdroider även kunde placeras här.
 • Andra gradens droider: Droider som användes inom tekniska områden, till exempel Astromekdroider. Spejardroider och andra sorters utforskningsdroider passar även de in, samt pilotdroider.
 • Tredje gradens droider: Droider anpassade för sociala ändamål, diplomati eller utlärning, som till exempel protokolldroider.
 • Fjärde gradens droider: Droider anpassade för militära bruk, till exempel säkerhetsdroider och stridsdroider.
 • Femte gradens droider: Arbetsdroider, som användes för jobb som inte krävde någon form av intelligens, till exempel städning eller gruvarbete.

Typer av droider

Droider kategoriserade genom deras funktion, även om linjen mellan olika kategorier ofta var suddig. Många droider, till exempel de tillhörande BD-3000 Serien, användes för en rad olika ändamål. Andra droider, speciellt de som tillhörde sällsynta serier eller var prototyper, hade unika färdigheter, vilket gjorde kategoriering väldigt svårt. En del droider bytte funktion när de fick en ny ägare, ibland många gånger under dess "liv".

Lönnmördardroider

Dessa droider användes för att döda specifika mål, ofta sådana som var omöjliga att eliminera på vanligt sätt. De användes ofta av prisjägare och, som deras namn röjer, lönnmördare. De gavs ofta självmords uppdrag, sådana inga andra ville ta på sig. Dessutom gav speciella algoritmer dem möjlighet att sikta bättre än någon levande varelse. På grund av den mordiska programmeringen, höga intelligensen och stora självständigheten, så inträffade ibland uppror.

Kända Lönnmördardroider

Astromekdroider

Astromekdroider användes oftast på rymdgående farkoster, på grund av att de var kapabla till hyperrymdsnavigation, systemkontroller, reparationer och informationslagring. Dessa droider hade ofta stora databanker, med koordinater till en stor mängd olika stjärnsystem och planeter. På grund av sin fokusering på tekniska fält, så var de inte utrustade med vokoderdelar och den språkprogrammering som behövdes för att kunna tala. De kommunicerade istället genom ett system av visslingar och pipningar, som kallades binärt.

Kända Astromekdroider

 • Fiver
 • R2-D2
 • R4-P17
 • R5-D4
 • T3-M4
 • Whistler
 • Shaker
 • 3C-FD

Stridsdroider

Huvudartikel: Stridsdroid

"Droids don't talk back, they don't question your orders, and they never complain when you send them on suicide missions."
Rune Haako

En av de mest använda sortens droider var stridsdroider. De var programmerade för strid, och kunde användas till mycket levande soldater inte kunde. De kunde utrustas tunga vapen och sköldar, röra sig snabbt utan att bli trötta och de kunda sikta väldigt bra, på grund av speciell programmering. De följde order utan invändningar och utförde uppdrag ingen levande varelse skulle utföra.

En av de viktigaste egenskaperna var dock, att de var ersättliga, till skillnad från organiska soldater. Tiden, och resurserna, det tog att producera stridsdroider var bara en liten del av vad det tog att rekrytera, eller födda upp, soldater, samt att utbilda dem. Många, av vilka den mest kända var KSS, utnyttjade detta faktum. Stridsdroider hade dock ett antal problem. Det viktigaste av dessa problem var att droiderna hade otroligt låg A.I, vilket orsakades av att de programmerats för att lyda blint och aldrig säga emot. Ett bra exempel på detta var B1 stridsdroiden. Ytterligare ett problem var att droiderna inte hade samma flexibilitet och rörlighet som organiska soldater.

Kända Stridsdroidmodeller

Förhörs/Tortyrdroider

Två andra sorters droider som oftast användes, var förhörsdroider och tortyrdroider. Användandet av en droid hade många fördelar, däribland att den opersonliga maskinen ofta skrämde personen i fråga mer än en människa och att droiden kunde ge medicinska rapporter om personen. Dessutom riktade "offret" oftast sin vrede och skräck mot droiderna, istället för den som låg bakom förhöret/tortyren.

Kända Förhörs/Tortyrdroider

 • EV-9D9
 • G0-T0
 • IT-0

Läkardroider

Droider användes även inom medicinska fält. De var på många sätt bättre än levande läkare, för att de kunde förvara enorma mängder av information, och förr att de inte glömde något av denna information, vilket gjorde dem väldigt effektiva. Meddroider, som de kallades, kunde förvara information om hundratals olika patienter. De kunde även snabbt analysera skador och sjukdomar, avgöra hur allvarliga de var och vilken medicin eller behandling som borde användas. Deras brist på känslor kunde vara både en välsignelse och en förbannelse. Fördelen var att de inte lät några känslor hindra dem i jobbet. Nackdelen var att patienten kunde känna sig obekväm med en opersonlig maskin som läkare.

Kända Läkardroider

 • 2-1B
 • FX-6
 • FX-7

Pilotdroider

Droider användes ibland som piloter, både som förare och som medhjälpare. Fördelarna med pilotdroider var att de kunde få koordinater och ritningar inprogrammerade, att dom aldrid fick panik, att dom kunde behålla täta formeringar, att dom var inkopplade i skeppets dator, vilket gjorde att de kunde undersöka ch reparera skador mycket bättre än en organisk varelse, och att de var ersättliga, vilket tog bort behovet av nödkaplsar och livsuppehållande system.

Kända pilotdroider och modeller

 • FA-4 pilotdroid
 • FA-5 pilotdroid
 • OOM pilotdroid
 • RX pilotdroid
 • Leebo

Protokolldroider

Droider som användes till diplomatiska ärrenden, utbildning eller som översättare kallades protokolldroider. Protokolldroiderna kunde, liksom läkardroiderna, förvara enorma mängder information, och de kunde programmeras att förstå en oändlig mängd av språk och former av kommunikationer. På grund av sin nära relation till levande varelser, så gavs protokolldroider djupare personligheter än andra sorters droider, genom metaprogrammering.

Kända Protokolldroider

 • C-3PO
 • E-3PO
 • K-3PO
 • U-3PO
 • I-5YQ
 • TC-14
 • Squeaky
 • 4-LOM
 • 1B-8D
 • B-4D4
 • B-5D8

Spejardroider

Vissa droider användes för utforskning, eftersökningar och spionage. De var billiga, och kunde skickas ut i stora mängder. Många modeller hade en självförstörelsefunktion för att undvika att informationen de hämtat togs av någon annan. En del hade även mindre vapen, för antingen försvar eller anfall. De var ibland dåliga på sitt "jobb", och missade ofta viktiga saker. Trots dess problem, så gav spejardroider en billig möjlighet att undersöka nästan alla sorters klimat och miljöer.

Kända Spejardroidmodeller

 • DRK-1 Spejardroid
 • Prowler 1000 Utforskningsdroid
 • Spelunker Spejardroid
 • Viper Spejardroid

Andra användningsområden

Droider kunde användas till extremt många olika saker, förutom de redan nämnda uppgifterna. De kunde hacka sig in i system, de kunde ta hand om barn, de kunde användas som betjänter och hundratals andra saker.

Laglig Status

Droider behandlades ofta som ägodelar, även om mer advancerade protokolldroider ibland fick en del respekt. En del påstod att detta system var liktydigt med slaveri. Detta var svårt att avgöra, eftersom det är nästan omöjligt att avgöra om droider var medvetna på samma sätt som levande varelser.

Naboo så gavs droider av de högre graderna nästan samma rättigheter som organiska varelser. I det Galaktiska Imperiet var dock situationen annorlunda. Det fanns inga lagar som skydda droider och dom som behandlade dem som jämlikar ansågs vara konstiga.

Under klonkrige var droidernas status speciellt låg, på grund av att KSS till större delen använde stridsdroider istället för normala soldater. Under Yuuzhan Vongkriget, så var situation ännu värre, eftersom Yuuzhan Vong hatade teknologi och ansåg att droider var missfoster som måste förstöras.

Språk

De moderna droidspråkens fader anses vara Yperio Baobab, som uppfann Bab-Prime, vilket revolutionerade kommunikation med droider, omkring år 200 BBY. Sedan dess har ett antal droidspråk uppfunnits.

Bakom Scenerna

Ordet droid kommer från android vilket betyder människolik.

George Lucas har copyright på termen "droid".

Förekomster

 • Nästan alla Star Wars-relaterade verk.

Källor

 • Star Wars: The Roleplaying Game, Second Edition, Revised and Expanded
 • Cynabar's Fantastic Technology: Droids
 • The Essential Guide to Droids
 • Galactic Phrase Book and Travel Guide
 • Official Star Wars Fact Files
 • Star Wars Episode III: Revenge of the Sith novelization
 • The New Essential Guide to Droids
 • Star Wars: The Ultimate Visual Guide
Advertisement