FANDOM


Aurbesh 1

Aurbesh, det alfabet som användes för att skriva Galaktisk Standard

Galaktiska Standard var ett utbrett språk med många användare runt om i Galaxen. Det var det officiella språket för många regeringar (Till exempel den Galaktiska Republiken). De flesta kunde förstå språket, även om en del föredrog att använda sitt eget språk.

Förekomster

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.