Star Wars Wiki
Advertisement
Aurbesh 1

Aurbesh, det alfabet som användes för att skriva Galaktisk Standard

Galaktiska Standard var ett utbrett språk med många användare runt om i Galaxen. Det var det officiella språket för många regeringar (Till exempel den Galaktiska Republiken). De flesta kunde förstå språket, även om en del föredrog att använda sitt eget språk.

Förekomster[]

Advertisement