Star Wars Wiki
Advertisement

Den Galaktiska standarnkalendern var sättet att mästa tid i galaxen. Oftast brukar man använda uttrycken BBY och ABY. BBY står för Before the Battle of Yavin, alltså före slaget om Yavin eller episod IV. ABY står för After the Battle of Yavin, efter slaget om Yavin.

Historia[]

Kalendern kallas för Galaktiska standarnkalendern eller Coruscants standardkalender.
Under olika tidsåldrar har olika år varit "år 0". Förmodligen så var Republikens grundande, år 25 000 BBY, det år man refererade till som år 0 under gamla tider. Efter de Nya Sithkrigen började man basera kalendern på Ruusan-reformationen, år 1000 BBY. Datum skrev man "YY:MM:DD", alltså år:månad:dag. Under Imperiets tid så refererade man ofta till Deklarationen för den Nya Ordern, samma år som Klonkrigen avslutades, 19 BBY.
Efter att Imperiet splittrades och Kejsaren dog reformerades kalendern återigen, denna gång av Nya Republikens Historiska Råd. De satte det år då rebellernas första stora seger över Imperiet utspelade sig som år 0.
Det var inte alla som accepterade dena kalender, och många sektorer hade kvar egna kalendrar att räkna efter.

Tidsjämförelse[]

Kalendern baseras på Coruscants rotation runt sin egna axel, sin sol och omloppet för planetens huvudsakliga måne, Centax 1. I Galaxen är:

  • 368 dagar=1 år
  • 60 sekunder=1 minut
  • 60 minuter=1 timme
  • 24 timmar=1 dygn
  • 5 dagar=1 vecka
  • 7 veckor=1 månad
  • 35 dagar=1 månad
  • 10 månader+3 festivalveckor+3 fridagar= 1 år

Källor[]

  • Player's Guide to Tapani
  • RM&S Debates Calendar Reform-HoloNet News Vol. 531 45
Advertisement