FANDOM


Galaktiska senaten var namnet på det beslutande demokratiska rådet i Galaktiska Republiken och Galaktiska Imperiet. Senaten bestod av senatorer/representanter från galaxens flesta system, (Handelsfederationen fick även representanter i senaten). Senaten styrdes av överkanslern och senatens talman, varje senator hade rätt till att misstroendeförklara överkanslern som hände en gång när padmè Admidala misstroendeförklarade överkansler Valorum. Senaten blev mer och mer korrupt under klonkrigen och det blev kris i senaten. Senaten styrde en Galaktiska Republiken igenom indirekta demokratiska omröstningar. Överkanslern hade ingen speciell makt men kunde få större befogenheter på senatens begäran, som hände under klonkrigen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.