[Source]

Galaktiska Inbördeskriget, känt som Första Galaktiska Inbördeskriget år 43 ABY, var en galaktisk konflikt bekämpad mellan Galaktiska Imperiet och Alliansen för Återställande av Republiken, en rebellgrupp som försökte återuppliva den Galaktiska Republiken, som Imperiet hade formats ur.

Ursprunget av konflikten härstammade från klonkrigen, då en grupp missnöjda senatorer som Bail Organa och Mon Mothma grundade Delegationen av tvåtusen. Gruppen motsatte sig de befogenheter som överkansler Palpatine fick då kriget framskred.

Kriget började först två årtionden efter att Imperiet installerats, då olika ledare underteckande Corellianska fördraget och deklarerade Rebellalliansen grundad. Kejsar Palpatine tyckte inte att gruppen var något hot, men använde den som ett politiskt verktyg för att t.ex. upplösa den Imperialiska Senaten och att öka militären.

Det var först när Luke Skywalker sprängde den första Dödsstjärnan som gruppen ansågs vara ett hot, och Imperiet strävade mot kontroll över hela galaxen.

Den avgörande stunden kom när Rebellflottan mot alla odds besegrade den Imperialiska Flottan, sprängde den andra dödsstjärnan och samtidigt dödade kejsar Palpatine och Darth Vader och många av de mest framstående personerna i Imperialiska Högkommandet. Imperiet sprack, och blev till Imperial Remnant. Alliansen evolverade till Alliansen av Fria Planeter och senare till den Nya Republiken.

Imperiet fortsatte att existera, och allierade sig med sin forna fiende när Yuuzhan Vong attackerade galaxen.

Galaktiska Inbördeskrigets ursprung

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.