FANDOM


Den Galaktiska Konstitutionen var den Galaktiska Republikens grundlag. Den skrevs år 25,000 BBY för att förena Kärnvärldarna. Även om det sägs att samma konstitution användes under hela Republikens existens, så undergick den under årens lopp stora förändringar, de flsta med syfte att ge större makt åt regeringen.

Källor

På andra språk