Star Wars Wiki
Advertisement
Jedicouncil meeting2
"With all of us may the Force be, and may the peace of this temple be ours, a place open to thought and speech, a realm of mutual respect, and a haven of shared noble purpose, let us take these seats together with no one above the others, may we work together free from restraints of ego and jealousy at this gathering, and all others to come."
―Högsta jedirådets medlemmar

Jedirådet var som namnet antyder Jediordens högsta styrande enhet. Rådet bestod av tolv medlemmar, av vilka fem valt att sitta i rådet på livstid, fyra som satt på obestämd tid och kunde avgå när de ville, samt tre som satt i rådet på begränsad tid.

Rådet har förlorat och ökat medlemmar under dess år. Här nedan finns exempel på medlemmar:

Rådet i 44 BBY[]

1. Yoda

2. Mace Windu

3. Micah Giiett

4. Tyvokka

5. Seasee Tiin

6. bingolotto Tim

7. Yarael Poof

8. Oppo Rancisis

9. Yaddle

10. Eeth Koth

11. Adi Gallia

12.kuk Kuksson

Rådet i 33 BBY[]

1. Yoda

2. Mace Windu

3. Micah Giiett

4. Plo Koon

5. Seasee Tiin

6. Even Piell

7. Yarael Poof

8. Oppo Rancisis

9. Yaddle

10. Eeth Koth

11. Adi Gallia

12. Depa Billaba

Rådet i 32 BBY:[]

1. Plo Koon

2. Mace Windu

3. Yoda

4. Ki-adi Mundi

5. Saesee Tiin

6. Yaddle

7. Even Piell

8. Oppo Rancisis

9. Adi Gallia

10. Yarael Poof

11. Eeth Koth

12. Depa Billaba

Rådet i 22 BBY[]

1. Plo Koon

2. Mace Windu

3. Yoda

4. Ki-adi Mundi

5. Saesee Tiin

6. Shaak Tii

7. Even Piell

8. Oppo Rancisis

9. Adi Gallia

10. Coleman Trebor

11. Eeth Koth

12. Depa Billaba

Rådet i 19 BBY[]

1. Plo Koon

2. Mace Windu

3. Yoda

5. Ki-adi Mundi

6. Obi-Wan Kenobi

7. Agen Kolar

8. Anakin Skywalker

9. Coleman Kcaj

10. Saesee Tiin

11. Kit Fisto

12. Shaak Tii

13. Stass Allie

Slutet[]

När order 66 inträffade så förstördes jeditemplet och rådet så det var inte längre i bruk. Det var bara 3 jedis i rådet som överlevde order 66: Obi-wan Kenobi och Yoda. ( Anakin hade gått över till den mörka sidan).

Advertisement