FANDOM


Imperial II 1
Imperial II-klassens stjärnjagare
Produktinformation
Tillverkare

Kuat Drive Yards

Produktserie

Stjärnjagare

Modell

Imperial II-klass stjärnjagare

Klass

Stjärnjagare

Tekniska detaljer
Längd

>1 600 meter

Maximal acceleration

>2 300 g

MGLT

60 MGLT

Motorenhet(er)
 • 3 KDY Jagare-I jonmotorer
 • 4 Cygnus SpaceWorks Germon-4 jonmotorer
Hyperdriftsmotorer
 • Klass 2
 • Reserv klass 8
Hyperdriftssystem

Utrustad

Energigivande system

SFS-ia2b Solar Ionazation Reactor

Sköld

2 KDY ISD 72x sköldgeneratorkupoler

Sensorsystem

2 KDY ISD 72x sköldgeneratorkupoler

Målsökande system

LeGrange Inriktningsdator

Bestyckning
 • 8 Octuple Barbette turbolaserkanoner
 • 5 tunga turbolaserkanoner
 • 5 turbolaserbatterier
 • 2 Phylon Q7 traktorstrålegeneratorer
Komplement
Besättning

37 085

Minimibesättning

5 000

Passagerare

9 700

Lastkapacitet

36 000 ton

Konsumtionsvaror

6 år

Övriga system

HoloNet Transreceiver

Användning
Roll(er)
 • Jagare
 • Transportör
Introducerad

0 BBY

Era
 • Rise of the Empire Era
 • Rebellion Era
 • New Republic Era
 • New Jedi Order Era
 • Legacy Era

Imperial II-klassens stjärnjagare, även känd som Imperial II-klassens jagare var en stjärnjagarmodell som härstammade från Imperial I-klassen.

Egenskaper

Imperial II 2

En Imperial II-klass från sidan med de anmärkningsvära egenskaperna

Flera olikheter fanns mellan Imperial I-klassen och Imperial II-klassen, inklusive traktorstrålarnas omplacering mellan de två sköldgenerator-kupolerna, ett kommunikationstorn i kupolerna och borttagande av punktförsvarsvapnen.

Imperial II-klassen byggdes med ett starkt pansar, bättre skölder och större eldkraft än dess föregångare. De tunga dubbelturbolasrarna och de tunga jonkanonerna på skeppet ersattes med åttapipade turbolaserkanoner.

Andra nya egenskaper var två parallella "klor" vid den sekundära ventrala hangaren för att haka fast mindre skepp, en möjlighet för artillerister att fly om skeppet höll på att förstöras, och fönster på brygganmed transparistål i för att fönstren skulle hålla mot t.ex. concussionmissiler.

Imperial II-klassen hade många svagheter. Skeppet Errant Venture, en Imperial II-klass i privatbruk stängdes många gånger av under färd. Under Galaktiska Inbördeskriget sade en rebellingenjör att skeppet hade 174 000 brister som väntade på att bli upptäckta.

Historia

Imperialtiden

Imperial II 4

En Imperial II-klass överskuggad av the Executor.

Klassen börjades när amiral Feyet Kiaz modifierade på sitt skepp, denna modell blev prototypen för Imperial II-klassen. Skeppet var kraftigare än de senare skeppen i linjen och sägs ha skaffat ett rykte på samma sätt som Executor-klassen. De första skeppen började komma i flottan omkring Slaget vid Yavin.

Vidare användning

Yuuzhan Vong-kriget

Skeppet hölls i flottan en betydande tid, trots att det kom nya, mera advancerade krigsskepp. De här skeppen ansågs vara avancerade eller bara extremt kraftigs under Yuuzhan Vongkriget, som användes för både offensiva och defensiva uppgifter under kriget. Men detta skepp användes inte bara i militären.

Civil användning

En Imperial II ägdes av en civil, Booster Terrik. I de sista stegen av Bacta-kriget accepterade han Virulences överlämnande, ett skepp av denna klass, och efter att ha avrustat skeppets armament namngav han skeppet till Errant Venture.

Andra Galaktiska Inbördeskriget

Under loppet av det Andra Galaktiska Inbördeskriget var klassen ännu i bruk; Jacen Solos Imperial II-klass fick heta Anakin Solo till minne av hans döda broder. Skeppet var modifierat och kraftigt uppgraderat. Skeppet var ett av skeppen i Galaktiska Alliansens vaktstyrka.

Slutet av användningen

Imperial II 5

En Imperial II från sidan

När Imperial Remnant kom med i kriget använde de en stor flotta av dessa skepp, vilket märkte ut att dessa skepp hörde till Imperiets bruk. Trots detta valde amiral Gilad Pellaeon att använda en Turbulent-klass stjärnjagare som sitt skepp, vilket visade att Imperial II-klassen hade nått slutet av sin livslängd.

Källor

 • Wookieepedia

Se även

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.