Barriss Offee, en jedihelare, under klonkrigen.

Jedihelare var jedi med förmågan att med hjälp av kraften läka skador. De var stationerade vid jeditemplets sjukavdelning, men skickades vid katastrofer, kriser och krig ut i fältet. I alla fall en del av jedihelarna var medlemmar av Helarcirkeln.[1]

Cilghal, en Mon Calamarier, som Leia Organa Solo upptäckte var kraftkänslig[2], var den första helaren i den Nya Jediorden.[3] Tekli, hennes padawan, var även hon en jedihelare, och hon använde ofta sina krafter, däribland under Uppdraget på Myrkr.[4]

Kända Jedihelare

Förekomster

Källor

Fotnoter och referenser

  1. Order 66: Destroy all Jedi
  2. Dark Apprentice
  3. New Jedi Order series
  4. Star by Star
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.