Jediorden, senare kända som Gamla Jediorden, var en uråldrig fredsbevarande klosterorganisation som var enad i sin tro och studerande av Kraften, särskillt den ljusa sidan. Jedi var bevarare av fred och rättvisa i den Galaktiska republiken och blev den mest kända av de olika grupper som baserade sin makt på Kraften.

Genom årtusenden ställdes olika Jediråd inför olika val och hot. Ofta utgjordes hoten av Sith som nyttjade den mörka sidan av Kraften.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.