Star Wars Wiki
Advertisement
Ra1.JPG Denna artikel är en rekommenderad artikel, alltså en av de bästa artiklarna här på wikin.
Ifall du ser någonting du kan förbättra utan att försämra kvalitén på artikeln får du såklart göra det.
Klonsoldater per grad
| Klontrupper | Sergeant | Löjtnant | Kapten | Major | Kommendör | Regementskommendör | Äldre klonkommendör | Marskalk |

En klonsoldat

"They'll do their job well, I guarantee that."
Jango Fett[src]

Klontrupper var de soldater som tjänade Republiken under den konflikt som kallades Klonkrigen. Originalet för dessa kloner var prisjägaren Jango fett som brukade träna sina kloner tills slaget om Geonosis i 22 BBY där han blev dödad av Jedimästaren Mace Windu Klonerna skapades och växte upp i kloningsanläggning i Kamino, en avlägsen planet i yttre randen av galaxen. Dessa klonsoldater kom att bli bland de mest effektiva militära enheter som galaxen någonsin hade skådat. Detta var inte bara för deras träning utan även för deras lojalitet till Galaktiska republiken och överkansler Palpatine. Dessa soldater blev senare till Stormtrupper.

Tillväxt

Grupper av kloner tränas i en miljö med precis lagom gemenskap för att göra dem känslomässigt stabila. Fysiska färdigheter tillhandahålls genom inlärningsapparater och fulländas därefter genom praktiska övningar.

Den mystiske Jedin Sifo-Dyas beställde en hemlig armé från de kaminoanska klonarna som skulle skapas från en enda individ. En agent vid namn Dooku Tyranus valde ut klonkällan: Jango Fett, en man vars naturliga stridsförmåga och höga uthållighetsnivå skulle producera den fulländade soldaten. Under den kaminoanska chefsvetenskaparen Ko Sais ledning ändrades klonernas genetiska kod till att accelerera deras växande till två gånger normal mänsklig hastighet, och den mentala strukturen omgestaltades subtilt till att göra dem lydiga inför överheten. Omfattande träning formade klonernas identitet och begåvning under deras utveckling. Resultatet av detta kolossala projekt var en armé av identiska soldater producerade på en värld av klinisk effektivitet.

Kaminoanerna strävade efter kontroll i varje led av klonernas existens för att uppnå perfekt regelbundenhet. Mindre avvikelser förekommer dock alltid i utvecklingen av varje levande individs biokemi. Chefsvetenskaparen Ko Sai inspekterade klonerna i varje livsfas för att identifiera dem som hade frångått standarden. Avvikande kloner gavs extra förutsättningar till reglering.

Klonerna börjar sin levnadsbana som artificiellt skapade embryon som massproduceras i Ägglabbet.

De kaminoanska klonarna reparerade i genomsnitt sju avvikande kloner per 200 producerade, vilket är en häpnadsväckande hög standard.

Klonungdomar växte dubbelt så snabbt som vanliga människor, så de krävde information men fick bara hälften av den normala tiden på sig att assimilera den. Denna förlust av livserfarenhet kompenserades av ett inlärningsprogram som fokuserade mer på militär kunskap än akademiska ämnen. Dessutom modulerade en specialutrustning klonernas hjärnvågor och stärkte deras förmåga att minnas instruktioner.

Kaminoanernas hängivenhet för perfektion har lett till absoluta steriliseringsmetoder och ultrarena ytor så att klonerna inte på något sätt besmittas med brister. Att vidta sådana mått och steg för ett så enormt projekt är makalöst, och Obi-Wan Kenobi blir minst sagt förundrad.

Den stress som uppstår i och med accelererad fysisk, mental och känslomässig tillväxt kan lätt driva en klon till vansinne. För att motverka detta och skapa friska soldater tillhandahöll kaminoanerna en väldisciplinerad miljö och ett rigoröst balanserat utvecklingsprogram. Vid bara tio års ålder var klonerna fullt utvecklade och redo för strid, men de kunde inte sägas ha normala personligheter.

Klontruppernas utrustning

Klontruppernas beväpning och utrustning var delvis baserad på stridsutrustningen hos de mandalorianska ”stöttruppernas” superkommandosoldater, av vilka Jango Fett var en överlevande. Fetts lätta rustning inspirerade till det slitstarka skalet som helt täcker klonsoldaten. Den mandalorianska flygdräkten ersattes av en trycksäker svart kroppsdräkt, som skyddade både mot frätande ångor och mot rymdens vakuum. Stöttruppernas utmärkande T-visir på hjälmen anpassades med ett förstärkt andningsfilter för optimala operationer under stridernas mestadels dåliga miljöförutsättningar. Tillsammans med den förträffliga utbildningen och konditionsträningen kände sig klonsoldaterna så gott som oövervinneliga i rustningen.

Klontrupper i formation

Rustningen

I egenskap av klonkälla för hela klontruppsarmén samarbetade Jango Fett vid formgivningen av rustningen, baserad på hans stridserfarenheter.

Klontruppernas kroppspansar var gjort av 20 formanpassade plåtar av lättviktig plastoidlegering. Soldaterna tog emot och sände stridssignaler via en kommunikationsutrustning i hjälmarna. Rustningen tillverkades av en främmande art med begränsad kunskap om mänsklig ergonomi och tillät rimlig rörelsefrihet i strid, men den var obekväm att sitta i när soldaterna körde fordon. Framtida versioner och uppgraderingar av kroppspansaret omfattade förbättringar därvidlag.

En klonkapten

Klädd i sin utomordentliga rustning kunde klonsoldaterna stå emot hagelskurar av dödliga projektiler eller explosiva strålviggar utan att ta skada. De kunde även marschera genom deflektorsköldar där till och med stöttrupper skulle brännas ihjäl.

Klonrustningen brukade ibland kallas för ”kroppshinken”, men klontrupperna litade till sitt plastoidskal som ett portabelt skyddsvärn som kunde skydda dem mot exploderande laserkanoner.

Vanliga soldater kan få cellskräck i den förslutna rustningen, men klonsoldaterna tränades att bära den under långa perioder.

Rustningen var ursprungligen inte kamouflagefärgad, eftersom klonsoldaterna inte fruktade någon utan ville att fienden skulle se dem på långt håll. Kamouflagepansar utvecklades dock för olika världar. Några kloner blev helt chockade över att inte alla världar är lika rena som Kamino.

Fordon

Vitala transportfordon och krigsmaskiner har utvecklats vid sidan om klonsoldaterna. Den nya utrustningen uttrycker klonarméns stridsfilosofi: Den är tillverkad för tung användning och för att frigöra maximala attacker utan förvarning. Denna inställning skiljer sig från de tidigare stridsformerna i galaxen sedan tusentals år, där arméerna försiktigt skickade ut sina styrkor över långa perioder.

Republikanska attackskepp transporterade krigsskeppen som skickade ut klontrupperna under tungt eldunderstöd.

Piloterna till krigsskeppet LAAT (LågAltitud AttackTransport) var med från krigets början, men nya typer av piloter krävdes för att flyga de hyperrymdsbaserade ARK-170 och V-ving-stridsskeppen. Skvadroner av piloter tränade tillsammans och programmerades på Kamino innan de sändes till Coruscant för avancerad utbildning.

AT-AP (AllTerränggående AttackkaPsel) var besläktad med AT-PT (AllTerränggående Personligt Transportfordon) och var bestyckad med strålkanoner. Spaningsfordonet skickades ut med mekaniserade förband och dess justerbara benfjädringssystem gav god stabilitet och manöverduglighet.

Mot slutet av kriget hade ett stort antal olika svävarcyklar introducerats, däribland träsksvävaren och BARKen. Träsksvävaren drevs av en kraftfull turbofläkt och rymde två klonsoldater sida vid sida.

Det raska AllTerränggående RekognosceringsTransportfordonet utgjorde en viktig del i arméns mekaniserade förband och spaningstrupper. Det var utrustat med förbättrad kommunikationsapparatur för att förse stabsbaserna med uppdaterade statusrapporter.

Vapen

En DC-15S Karbin, ett standardvapen inom klonsoldaterna

Klontrupperna tilldelas plasmavapen av två typer. Liksom alla standardiserade strålvapen skapar de laddade plasmaviggar utifrån lite tibannagas. Strålvapnen gör att klonsoldaterna slipper bära med sig projektilammunition, men de är beryktat svåra att sikta med beroende på plasmaviggarnas inneboende instabilitet.

Tibannagasen medförs i en utbytbar patron som räcker för ca 500 skott, beroende på vapnets inställningar och egenskaper. Energiladdningsmagasin förser vapnet med energi som hyperjoniserar gasen till laddad plasma i en tändkammare. Den färdiga strålviggen lämnar vapnet på elektromagnetisk väg.

Övrig utrustning

Erfarenheterna i strid formade klonernas personlighet och de börjar använda skört, skyddskragar och andra tillbehör på världar som Felucia och Mygeeto.

Order 66

Alla klontrupper var gjorda för att följa varendra order utan tvekan. Detta gjordes med att i hemlighet planterade Kamino in ett spärrchip i klonernas huvuden som gjorde att de inte skulle tveka att ta en order, även Order 66 som innebar att alla klonerna vänder sig emot alla Jedi.

När Darth Sidious gav ut Order 66 till alla klontrupper utlöstes chipet i klonerna som fick de att bli aggressivare och vände sig emot alla Jedi. Men vissa lydde inte order.

Varianter

Kloneliten

Scorch, en klonkommando

Kaminoanerna, som tillverkade klonarmén, ansåg att Jediriddarna var alldeles för fåtaliga för att kunna leda miljontals soldater i strid. Därför fick några av klonerna förbättrad programmering och extra träning, så att de kunde tjänstgöra som specialstyrkor eller underbefäl mellan Jediriddarna och standardtrupperna. Dessa kloner uppvisade initiativ- och ledarskapsförmåga och påminde i mycket om den ursprungliga prisjägaren som var källan till klonarmén.

Kaminoanerna skapade ett litet fåtal klontrupper som skulle utbildas personligen av prisjägaren Jango Fett. De fick namnet Avancerade RekognosceringsKommendörer (ARK) och arbetade i grupper för att utföra specialuppdrag. Elitistiska ARK-patruller skickades ut direkt efter krigsutbrottet till Muunilinst och andra strategiska världar. De opererade självständigt, men lämnade rapport till Jedigeneralerna.

Några av de ursprungliga ARK-trupperna utbildade en senare generation kloner, och förde över sina stridserfarenheter och sin ledarskapsförmåga. Det ryktades att de nya ARK-trupperna hade genomgått djuplodande programmering. Färgen på rustningen, som först hade angett rank, blev nu liktydig med legiontillhörighet.

Instinktiv programmering innebar att ARK-trupperna reagerade utan att tänka. Klonerna menade att det liknade Jediriddarnas användning av Kraften.

Klonbefälhavarna använde personnamn förutom nummeridentifiering. Det var Jediriddarna som införde systemet, tillsammans med andra förutseende tjänstemän i Republiken för att främja den personliga kontakten. På så sätt fick CC 2224 namnet Cody, 1004 blev Gree och 1138 blev Bacara.

Klonspecialister lol.nu

Den stora arméns behov av specialisering begränsade sig inte bara till produktionen av underhållsdroider. Utvalda klontrupper tränades i att använda nya svävarcyklar, raketpackningar och terränggående fordon. Andra utbildades i rekognoscering av stora områden, lönnmord, förstörelse under vattnet och datorhaverier. Instruktörerna, som rekryterades från legosoldater och brottssyndikat, utsatte trupperna för eldövningar där många kloner omkom. Resultatet blev dock grupper av stridsexperter som kunde skickas ut till en mängd olika världar och som kunde sättas in mot separatisternas icke-maskinella styrkor.

Republikanska kommandostyrkor var iklädda Katarn-pansar och utbildades av mandalorianska instruktörer. De opererade gruppvis för att rekrytera och träna provinsiella styrkor eller utföra sabotageuppdrag. På Kashyyyk var det kommandostyrkan Delta som befriade Tarfful från trandoshansk fångenskap.

Till Jediriddarnas stora irritation var det Palpatines Krigsrådsgrupp – tillsammans med senatkommittéer som beskyddades av Hemvärldens Säkerhetstjänst – som var ansvarig för utsändningen av klonspecialisterna. På Coruscant patrullerade rödfärgade stöttrupper offentliga torg och bevakade regeringsbyggnader och landningsplattformar. Invånarna på huvudplaneten måste alltid ha sina identitetshandlingar i beredskap.

Bakom kulliserna

Klontrupper

Alla klonsoldater i Klonerna Anfaller och Mörkrets Hämnd skapades digitalt. Deras röster gjordes av Temuera Morrison som spelade Jango Fett. Han försåg även Cody, Odd Ball och Jai'galaar med ett ansikte, genom att ha en blå dräkt på sig, som sedan gjordes om på datorn till ett klonpansar. Morrison försåg också många spel med röster, bl.a. Star Wars: Republic Commando och och Battlefront-serien. Yngre kloner spelades av Daniel Logan i episod II och av Bodie Taylor i både episod II och III. I Clone Wars-serien fick klonerna sin röst av André Sogliuzzo och i spelet Star Wars Episod III: Mörkrets Hämnd av Andrew Chaikin.

Till människor är klonpansaret helt vitt, men åt kaminoaner, som ser ultravioletta färger är pansaret mångfärgat. Samma sak gäller med kaminoanernas hem och andra hus.

Källor

 • Star Wars: Power of the Jedi
 • Attack of the Clones: The Visual Dictionary
 • Revenge of the Sith: The Visual Dictionary
 • Star Wars: The Complete Visual Dictionary
 • Attack of the Clones: Incredible Cross-Sections
 • Revenge of the Sith: Incredible Cross-Sections
 • Star Wars: Complete Cross-Sections
 • Star Wars: The Ultimate Visual Guide
 • Inside the Worlds of Star Wars: Attack of the Clones
 • Star Wars: Complete Locations
 • Star Wars Chronicles: The Prequels
 • Star Wars Miniatures: Clone Strike
 • Hasbro.com
 • Star Wars Insider 61
 • Star Wars Insider 94
 • Guide to the Grand Army of the Republic
 • The Complete Star Wars Encyclopedia
 • Battlefront II: Prima Official Game Guide
Advertisement