FANDOM


Kommers 1
Kommersgillet
Politisk information
Statsskick

Handelsgille

Statschef

President

Samhällsinformation
Huvudplanet
Historisk information
Datum för grundande

Någon gång före 700 BBY

Datum för upplösning

19 BBY

Era

Rise of the Empire era

Kommersgillet var en av de många handelsgillena i Republiken. Gillet bestod av en stor grupp företag och konglomerat, som till exempel SoroSuubkorporationen. Det var känt för dess vana att tvinga mindre företag att gå med i gillet.

Historia

Gillets historia började långt back i tiden, 700 BBY, då de upprätthöll en handelsstation i Bpfassh-systemet. Företag som försökte stå emot Kommersgillet krossades av gillets säkerhetsstyrkor. Gillet hade liksom Handelsfederationen och InterGalaktiska Banksällskapet en privat armé. Liksom dem mutade Gillet statliga anställda och senatorer.

Kommergillet hade även tillräckligt med makt och pengar för att köpa hela planeter. En sådan planet var Castell, Gossamernas hemplanet. Vid den tidpunkten var Shu Mai chef över ägendomstillgångar. Hon använde sin position att befria sitt egna folk, men detta följdes av att hon hade högre krav av gossamerna. Gillet blev så nöjt att de höjde Mai till talman för gillet. Under åren före klonkrigen ökade hon gillets militära och kommersiella slgakraft. Hon startade även en konflikt på Ansion och allierade Gillet med Greve Dookus Separatiströrelse.

Shu Mai deltog år 22 BBY vid ett möte för Separatistledare på Geonosis. Detta möte ledde till att Konfederationen för Självständiga System skapades. Hon visste att det var förräderi mot Republiken, men kunde inte stå emot lockelsen att tjäna mer pengar. Gillet försåg under klonkrigen KSS med stridsdroider och rymdskepp.

Efter att Shu Mai avrättatsMustafar år 19 BBY av Darth Vader upplöstes Kommersgillet och dess resurser inkorporerades av det Galaktiska Imperiet.

Sammanslutningar

Kända medlemmar

Soldater

Gossam-kommandon Escarte-vakter

Stridsdroidsmodeller

Rymdskepp

Förekomster

Källor

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.